GBG doneert basketbalnet

GBG doneert basketbalnet

Bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 heeft Gemeentebelangen Gouda ook uitgebreid stilgestaan bij het belang van sport en beweging voor de Goudse burgers. Gemeentebelangen Gouda hecht er groot belang aan dat inwoners die aan een...
GBG ontvangt de burgemeester en griffier

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het college, in aanwezigheid van de griffier. Gesproken is over het VNG-congres...
Terugblik op besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 7 februari 2024

Foutje, sorry…

Op woensdagavond 17 januari jl. stond geagendeerd de beeldvorming van de startnotitie Parkeerbeleid Gouda 2024. Op deze avond, en ook in mei 2023, werd reeds duidelijk dat de voorliggende plannen rondom het Parkeerbeleid geen of onvoldoende draagvlak hebben onder de...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG