Nieuws

Uitbreiding terrassen aan de Markt

Uitbreiding terrassen aan de Markt

Enige tijd geleden, op dinsdag 7 januari 2023, heeft een horeca-ondernemer aan de Markt van Gouda de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht en, mede namens de groep horeca-ondernemers...

GBG brengt werkbezoek aan de Goudse Schouwburg

GBG brengt werkbezoek aan de Goudse Schouwburg

Vandaag, donderdag 23 februari, heeft een delegatie van Gemeentebelangen Gouda bestaande uit de fractievoorzitter, burgerraadslid, leden van de steunfractie en afvaardiging van het dagelijks bestuur...

Oudere berichten

Uitbreiding terrassen aan de Markt

Enige tijd geleden, op dinsdag 7 januari 2023, heeft een horeca-ondernemer aan de Markt van Gouda de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht en, mede namens de groep horeca-ondernemers aan de Markt, een uitgebreide toelichting gegeven op de uitbreiding...

Getroffen noodmaatregel aan de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe

Op dinsdag 7 maart jl. heeft een delegatie van de groep bewoners aan de Lage Gouwe de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht. Naar aanleiding van een getroffen noodmaatregel aan de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe hadden zij reeds eerder een e-mail...

GBG brengt werkbezoek aan de Goudse Schouwburg

Vandaag, donderdag 23 februari, heeft een delegatie van Gemeentebelangen Gouda bestaande uit de fractievoorzitter, burgerraadslid, leden van de steunfractie en afvaardiging van het dagelijks bestuur een werkbezoek gebracht aan de Goudse Schouwburg. De delegatie heeft...

Standplaatsen woonwagens

Op donderdag 9 februari 2023 heb ik een gesprek gehad met Wethouder Thiery van Vugt en zijn ambtenaren over de standplaatsen aan de Goudkade. Het gesprek ging over de standplaats van Mevrouw Bogaard aan de Goudkade 15, deze standplaats is aan het verzakken...

Social media

11 hours ago

Gemeentebelangen Gouda
Uitbreiding terrassen aan de MarktEnige tijd geleden, op dinsdag 7 januari 2023, heeft een horeca-ondernemer aan de Markt van Gouda de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht en, mede namens de groep horeca-ondernemers aan de Markt, een uitgebreide toelichting gegeven op de uitbreiding van de terrassen aan de Markt. Deze uitbreiding was in het leven geroepen ten tijde van de beperkingen rondom COVID-19 en liep tot 31 oktober 2022.Deze groep horecaondernemers heeft tijdig een voorstel gediend om het lopende besluit rondom een uitbreiding van de terrassen te verlengen, daar de nasleep en de financiële gevolgen van de corona-crisis nog duidelijk voelbaar waren. Dit besluit was van tafel geveegd door het college van B&W van Gouda.In overleg met deze horeca-ondernemers en samen met een aantal politieke partijen uit de Goudse gemeenteraad is er tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 maart 2023 een motie ingediend om te bereiken dat het terrassenbeleid wordt herzien, in zoverre dat vanuit een ‘ja-mits’ houding het gesprek met de betrokken ondernemers wordt aangegaan, om te kijken wat er wel mogelijk is betreffende een uitbreiding van de terrassen aan de Markt. Tot grote teleurstelling van de indieners, maar nog teleurstellender voor de betrokken ondernemers, heeft deze motie geen meerderheid weten te behalen en is hernieuwde uitbreiding van de terrassen van de baan. Er is in de gemeenteraad van Gouda geen politieke meerderheid om uitbreiding van de terrassen aan de Markt te realiseren.Dit blijft een onderwerp dat de fractie van Gemeentebelangen Gouda, samen met de indieners van bovengenoemde motie, blijft volgen om deze groep ondernemers extra steun en mogelijkheden te bieden om de nasleep van de corona-crisis het hoofd te bieden.gemeentebelangengouda.nl/uitbreiding-terrassen-aan-de-markt/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG