Nieuws

Inclusieve Goudse Samenleving

Inclusieve Goudse Samenleving

Gemeentebelangen Gouda (GBG) richt zich op een inclusieve Goudse samenleving. Geen onderscheid binnen GBG in achtergrond, afkomst of geaardheid. Je bent zoals je bent en daar sta je voor...

Oudere berichten

Opvang asielzoekers en statushouders Goudse Poortgebouw

Met een schrijven van 4 oktober j.l. van het COA werden, tijdens een besloten vergadering, de fractievoorzitters op de hoogte gebracht over de verkenning herontwikkelingsmogelijkheden Goudse Poortgebouw. Nog tijdens deze vergadering werd digitaal een interview...

Inclusieve Goudse Samenleving

Gemeentebelangen Gouda (GBG) richt zich op een inclusieve Goudse samenleving. Geen onderscheid binnen GBG in achtergrond, afkomst of geaardheid. Je bent zoals je bent en daar sta je voor en dat vormt jouw kernkracht.  Iedereen krijgt binnen onze partij...

Motie van afkeuring

Onderwerp: Motie van Afkeuring De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 16 juni 2021. Constaterende:Dat het College van B&W de gemeenteraad niet tijdig, onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over degang van zaken rond de Turfmarktkerk;Dat bij de...

Inbreng Turfmarktkerk GBG

Voorzitter, Wanneer je gedurende 3 jaar te horen krijgt dat overleg en debat over het dossier Turfmarktkerk geen zin heeft aangezien eerst moet worden gewacht op een uitspraak van de rechter dan is het een gelach wanneer je als fractie vanavond in enkele minuten je...

Social media

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG