Nieuws

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Geachte voorzitter en raadsleden, De Programmabegroting voor de periode 2023-2026 omvat qua inhoud geformuleerde beleidsterreinen die in lijn liggen met ons verkiezingsprogramma. Toch ziet mijn...

Overlijden Adrie Schelling ~ Bums ~

Op woensdag 27 juli jl is ons zeer gewaardeerde partijlid, Adrie Schelling, overleden. Woorden schieten tekort, wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Oudere berichten

Bijdrage 2’de termijn GBG – Algemene Beschouwingen

Voorzitter, Dank aan uw college voor de beantwoording van de vragen van mijn fractie in de 1e termijn. Ondanks een verduidelijking van wethouder van Vugt over de kosten rondom de herbestemming van het stadhuis en wanneer de raad de specificatie daarvan tegemoet kan...

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Geachte voorzitter en raadsleden, De Programmabegroting voor de periode 2023-2026 omvat qua inhoud geformuleerde beleidsterreinen die in lijn liggen met ons verkiezingsprogramma. Toch ziet mijn fractie ook een aantal kritische aandachtspunten, waarop ik, gezien mijn...

Overlijden Adrie Schelling ~ Bums ~

Op woensdag 27 juli jl is ons zeer gewaardeerde partijlid, Adrie Schelling, overleden. Woorden schieten tekort, wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Persbericht

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda en het betrokken raadslid distantiëren zich van hetgeen in de media naar voren is gebracht. Binnen de kiesvereniging heeft zich de geschiedenis weer herhaald, mede door toedoen van de inmiddels...

Beëdiging Burgerraadslid

Vandaag 1 juni is voor Gemeentebelangen Gouda de heer Ronald van Zwienen als Burgerraadslid beëdigd.

Social media

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG