De Burger Centraal

Voor een beter en mooier Gouda

Gemeentebelangen Gouda voor en door inwoners​

De Goudse burgers staan centraal bij Gemeentebelangen Gouda. Vanuit de positie van de inwoners zal uitvoering worden gegeven aan het gemeentelijke beleid dat goed is voor alle inwoners en ondernemers van Gouda.

Lees meer over onze partij 

Nieuws

Algemene beschouwingen begroting 2022

Algemene beschouwingen begroting 2022

Voorzitter, De begroting voor 2022 staat in het teken van ‘pappen en nathouden’. Wie de moeite neemt om de tekst naast die van voorgaande jaren te leggen komt al snel tot de conclusie dat ook deze...

Social media

ONDERZOEK TURFMARKTKERK OP KORTE TERMIJN VAN DE BAAN.Tijdens de raadsvergadering van 3 november j.l. werd opnieuw duidelijk dat de coalitie alles uit de kast trekt om een onderzoek Turfmarktkerk tegen te werken. Een onderzoek dat nodig is om te achterhalen waarom het zo mis is gegaan met het dossier Turfmarktkerk.Een commissie die onderzoek deed naar de onderzoeksopties presenteerde de afgelopen weken twee modellen n.l. Een Raadsonderzoek of een Raadsenquete.De raad diende een besluit te nemen voor een van deze modellen.De PvdA, die n.b. het initiatief had genomen om tot een onderzoek over te gaan, presenteerde een amendement waarin werd aangegeven dat een dergelijk onderzoek allen maar na de verkiezingen van de gemeenteraad start kon gaan.Dit amendement werd door een meerderheid (alle coalitiepartijen) ondersteund op grond waarvan het Raadsonderzoek direct van de baan was. Bij de bespreking van de Raadsenquete werd opnieuw dit amendement ingebracht met het zelfde resultaat. Toen het geamendeerde voorstel in stemming werd gebracht koos de raad met 32 stemmen voor en 2 tegen akkoord te gaan met een Raadsenquete met als start van de onderzoekcommissie na de verkiezingen van maart 2022.Dit amendement kan alleen maar worden gezien als een poging om tot uitstel van het onderzoek te komen. Een nieuwe gemeenteraad zal dan opnieuw voor de keuze komen te staan om deze raadsenquete wel of niet te houden.De fractie van GBG is van mening dat uitstel van het onderzoek zal betekenen ‘afstel’.Een nieuwe gemeenteraad met andere nieuwe wethouders zal zich de vraag moeten stellen of het dan nog zinvol is om aan waarheidsvinding te doen. Mocht het onderzoek aantonen dat het College fout heeft gehandeld wie kan je dan nog politiek verantwoordelijk houden ‘ de nieuwe wethouders ‘.Al met al een zeer onbevredigende gang van zaken maar dat geldt voor het hele dossier Turfmarktkerk waar naar onze mening fouten op fouten zijn gestapeld en waarbij wij nog zitten met de vraag hoeveel extra geld dit de gemeenschap gaat kosten naast de circa 1.3 miljoen die het al heeft gekost.Wij hebben de verwachting dat tijdens deze raadsperiode de coalitie alles in het werk zal stellen om de wethouders de rit te laten uitzitten en dat zij niet bang hoeven te zijn aan de kant te worden gezet voor het ‘ verbrassen’ van meer dan 1.3 miljoen gemeenschapsgeld.Wij hopen dat onze inwoners gaan inzien dat het echt de hoogste tijd wordt voor een andere bestuurscultuur waarbij transparantie en openheid centraal komt te staan. Maar dat zal niet met deze bestuurders kunnen worden gerealiseerd. Het is in maart 2022 aan de kiezer om de echte verandering door te voeren in politiek Gouda. Wij staan er klaar voor om de ‘bezem’ er doorheen te halen.Jan de Koning MCMFractievoorzitter GBG ... See MoreSee Less
View on Facebook

De Burger Centraal

Voor een beter en mooier Gouda

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG