De Burger Centraal

Gedreven

Betrokken en

Grensverleggend

Gemeentebelangen Gouda voor en door inwoners​

De Goudse burgers staan centraal bij Gemeentebelangen Gouda. Vanuit de positie van de inwoners zal uitvoering worden gegeven aan het gemeentelijke beleid dat goed is voor alle inwoners en ondernemers van Gouda.

Lees meer over onze partij 

Nieuws

De aardbeving in Marokko

De aardbeving in Marokko

Als fractievoorzitter van GBG heb ik deze week tijdens een formeel overleg met andere fractievoorzitters voorgelegd om, als steunbetuiging aan én het delen van leed met onze gemeenschap die een...

Spreektekst GBG 2’de termijn – Kadernota 2024

Spreektekst GBG 2’de termijn – Kadernota 2024

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor het verwoorden van een standpunt over de onderwerpen die mijn fractie in de eerste termijn had benoemd, het beantwoorden van de gestelde vragen en...

Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Geachte voorzitter en raadsleden, Voor ons ligt de Kadernota 2024. Na de verkiezingen van 2022 sprak mijn fractie het vertrouwen uit in dit college en steunde het bestuursakkoord om bestuurlijke en...

Social media

De Burger Centraal

Voor een beter en mooier Gouda

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG