Veiligheid

Meer politie en handhaving, die  ook vaker in de buurt te zien is. Voor een veiliger Gouda.

Economie

Een gezonde economie voor veel werkgelegenheid en kansen voor ondernemers.

Klimaat & Milieu

Meer groen en duurzame maatregelen voor energie en CO2 minimalisering.

Sociaal beleid

Jongeren en ouderen die meedoen en hulp voor mensen die dat niet kunnen.

Onderwijs

Breed aanbod onderwijs met aandacht voor kwaliteit, ondersteuning en begeleiding

Wonen en Bouwen

Lege plekken in de stad bebouwen, rotte plekken slopen en duurzaam bouwen.

Verkeer

Verbetering van parkeermogelijkheden, eerste uur gratis parkeren.

Kunst & Cultuur

Jongeren en ouderen die meedoen en hulp voor mensen die dat niet kunnen

Sport & Beweging

Actief aanzetten van inwoners van Gouda om te gaan sporten o.m. via de Gouda Pas.

Jongeren

Verbeteren van het aanbod van huur- en koopwoningen voor starters.

Ouderen

Goede maatschappelijke ondersteuning en medische voorzieningen.

Gouda Bestuur en Financiën

Volksraadpleging alvorens belangrijke beslissingen.

Ons plan voor Gouda

Ontvang ons complete Verkiezingsprogramma 2018-2022 om Gouda beter te maken en praat en doe mee om dit te kunnen realiseren. De Burger Centraal!

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG