De burger centraal!

Gemeentebelangen Gouda (GBG) is een lokale politieke partij in de Nederlandse gemeente Gouda en is opgericht in 1982 door een groep Goudse ondernemers uit onvrede over het gevoerde beleid in Gouda.

De onvrede werd o.a. gevoed door het feit dat zij (en vele anderen) vonden dat de stad door regenten bestuurd werd en er niet naar de inwoners geluisterd werd.

Tot op heden is het standpunt van GBG dan ook nog steeds. Praat eerst met de bewoners alvorens met ideeën te komen.