Jan de Koning

Fractievoorzitter
 
Johannes (Jan) Maria de Koning
Ronsseweg 220 2
803 ZR Gouda
Tel: 0182-374 013
Mob: 06-37196 783
 
Woonachtig in de wijk: Boerhaave
 
Waarom GBG?
Met een politieke ‘CDA ervaring’ en jarenlang de belangen van de inwoners van Moordrecht via Beter Moordrecht te hebben behartigd zet ik mij nu in voor de belangen van de inwoners van Gouda. De lokale partij GBG sluit het beste aan bij mijn gedachte om de inwoners van Gouda meer te betrekken bij het wel en wee van de gemeente Gouda. De stem van jong en oud kan via GBG politiek worden gehoord.
 
Wat doe je in het dagelijks leven?
Tot mijn pensioen was ik directeur van de BOB (Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid). BOB bv is het opleidingsinstituut voor de Bouwnijverheid en gevestigd in Zoetermeer. Voor die tijd ben ik directeur HRM geweest voor verschillende bouwconcerns w.o. Ballast Nedam . Na 32 jaar in Moordrecht te hebben gewoond zijn wij in 2008 verhuisd naar Gouda. In Moordrecht ben ik lid van de gemeenteraad geweest voor het CDA (16 jaar) en was ik de laatste jaren (6jaar) fractievoorzitter van de lokale partij Beter Moordrecht. Tijdens mijn CDA periode was ik 12 jaar lid van het ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland) waarvan de laatste acht jaar lid van het Dagelijks Bestuur (laatste vier jaar Vice Voorzitter).
 
Wat is er niet goed in Gouda en ga jij zeker aanpakken?
Belangrijk is het dat de politiek het vertrouwen gaat herstellen tussen bestuurders en inwoners. Dat kan door de inwoners veel meer te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen. “Voorspreken in plaats van inspreken”. Daarnaast is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan de verkeersproblematiek (incl. parkeren) in onze stad. Ook zal veel meer moeten worden geïnvesteerd in de veiligheid op straat. Gelet op de financiële situatie van Gouda voorkomen dat de rekening/ de te korten via de OZB bij de inwoners wordt gelegd.

 

Saranke Westerman

Burgerraadslid

Saranke Westerman
Vliegenstraat 6
2805 GH

 

 Woonachtig in de wijk: Gouda Noord

Waarom GBG?
Hoewel het nooit mijn ambitie is geweest de politiek in te gaan, hebben verschillende gebeurtenissen in Gouda in de afgelopen jaren mij laten zien dat zonder de nadrukkelijke betrokkenheid van de burger, de burgerbelangen vaak ondergesneeuwd worden door economische belangen of politieke belangen. Vanuit deze ontwikkeling heb ik daarom besloten om een stap richting de politiek te maken en de partij die in mijn visie het dichtst bij mijn morele en principiële standpunten komt, te versterken met mijn inzet.
GBG is een lokale partij welke niet gebonden is aan landelijk beleid. De partij heeft daarom de vrijheid zich puur te richten op de belangen van de lokale bevolking. Het belang van de Gouwenaars staat bij GBG voorop.
Gemeente Belangen Gouda is daarom de partij die op mijn inzet en steun mag rekenen. Zij hebben de afgelopen jaren laten zien er voor de burgers te zijn en hun nek in de politieke arena durven uit te steken om de belangen van de burgers zo goed en zo kwaad als kan te behartigen, ook bij zwaar getij.

Wat doe je in het dagelijks leven?
De afgelopen zes en half jaar heb ik met ontzettend veel plezier en voldoening als begeleider gewerkt in de gehandicaptenzorg bij Gemiva. Daarvoor ben ik 6 jaar werkzaam geweest op de inkoopafdeling van speelgoedconcern Intertoys. Mijn levensmotto ‘try before you die’ heeft ertoe geleid, dat ik een zeer uiteenlopend arbeidsverleden heb, maar ook een heel betrokken burger ben die zich graag in allerlei projecten mengt om daar waar nodig is te helpen. Op dit moment ben ik bestuurslid van diverse vrijwilligersorganisaties om op deze manier mee te helpen Gouda leefbaarder en socialer te maken voor haar bewoners.

Wat gaat er niet goed in Gouda en ga je zeker aanpakken?
De afgelopen jaren zijn er door de Goudse politiek besluiten genomen die direct van invloed waren op de sociaal maatschappelijke leefwereld van de burgers, zonder dat burgers hier vooraf in gekend zijn. Er werden besluiten genomen voor de burgers, over burgers, zonder de burgers. Dit heeft in sommige delen van de stad geleid tot een vertrouwensbreuk tussen burgers en politiek. Belangrijk is dat dit vertrouwen weer hersteld wordt. Dit kan door burgers vooraf mee te laten praten over een te voeren beleid op zaken die voor hen van directe invloed zijn op hun leven.
Ik hoop op deze manier de belangen van alle inwoners van Gouda te kunnen horen, beschermen en te behartigen. Het vertrouwen die sommigen van hen kwijt zijn in de politiek hoop ik door mijn inzet terug te winnen, zodat wij samen van Gouda weer een veilige, gezellige en bloeiende stad kunnen maken.
Met uw hulp en stem, staan wij volledig tot uw beschikking.

Theo Lucas

Theo Lucas

Burgerraadslid

Theodorus (Theo) Wilhelmus Lucas (burgerraadslid)
Zoutmanplein 6
2806 WP Gouda
Tel: 0182-553 146
Mob: 06-53457 517

Woonachtig in de wijk: Kort Haarlem

Waarom GBG?
Na jaren via de radio wekelijks met de politiek in de slag te zijn geweest, heb ik in 2013 de overstap gemaakt naar de actieve politiek. Een lokale partij had mijn voorkeur en dat werd GBG. Die lokale partij vertolkt het beste de intentie om de inwoners van Gouda meer te betrekken bij het wel en wee van de gemeente Gouda. Daarbij moet er meer vanuit de burgers en hun problemen, wensen en suggesties worden gehandeld en niet vanuit regelingen of vanachter een bureau.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Inmiddels ben ik gepensioneerd maar ben jaren werkzaam geweest als organisatie adviseur en HR-specialist, onder meer in de zorg. Ook heb ik als ZZP-er veel trainingen en advies verzorgd op het gebied van management en communicatie. Momenteel doe ik ook vrijwilligerswerk, onder meer het trainen en coachen van mensen voor lokale radio en TV.

Wat is er niet goed in Gouda en ga jij zeker aanpakken?
Teveel nog wordt vanuit regelingen en procedures naar problemen en vragen van burgers gekeken. Dat moet meer worden: vanuit het probleem een wekende oplossing regelen en daarna kijken uit welk potje en via welke formulieren/meldingen dit verantwoord wordt.
Ook is het van belang dat burgers de kans krijgen mee te denken over problemen en niet alleen maar kunnen inspreken of bezwaar maken tegen niet door hen gekozen oplossingen.
Verder zal de Gemeente meer open moeten zijn over hun doen en laten en dat in een voor iederen begrijpelijke taal en communicatie.