Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Geachte voorzitter en raadsleden, Voor ons ligt de Kadernota 2024. Na de verkiezingen van 2022 sprak mijn fractie het vertrouwen uit in dit college en steunde het bestuursakkoord om bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen en gezamenlijk te werken...
Historische raadsvergadering van 17 mei 2023

Historische raadsvergadering van 17 mei 2023

De raadsvergadering van 17 mei jl. gaat de geschiedenisboeken in als één van de langste vergaderavonden van de gemeenteraad van Gouda of doet in ieder geval een poging om de boeken in te gaan. En dat terwijl er op voorhand niet heel veel onderwerpen waren geagendeerd....
Aandacht voor overlast campers

Aandacht voor overlast campers

Zeer recent heeft een bewoonster aan het Uiverplein zich gewend tot de fractie van Gemeentebelangen Gouda, mede namens buurtbewoners, om de overlast van campers aan te kaarten. Pogingen van haar om dit bij handhaving en politie aan te kaarten leverden weinig tot niets...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG