Motie van afkeuring

Motie van afkeuring

Onderwerp: Motie van Afkeuring De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 16 juni 2021. Constaterende:Dat het College van B&W de gemeenteraad niet tijdig, onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over degang van zaken rond de Turfmarktkerk;Dat bij de...
Inbreng Turfmarktkerk GBG

Inbreng Turfmarktkerk GBG

Voorzitter, Wanneer je gedurende 3 jaar te horen krijgt dat overleg en debat over het dossier Turfmarktkerk geen zin heeft aangezien eerst moet worden gewacht op een uitspraak van de rechter dan is het een gelach wanneer je als fractie vanavond in enkele minuten je...

Gemeentebelangen Gouda lanceert een nieuw logo en een nieuwe website om het gedachtengoed van GBG nog beter en directer aan de Goudse burger te presenteren. Lees hoe GBG invulling geeft aan de politieke vraagstukken van dit moment. Praat, denk en doe daarom via GBG...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG