Bijdrage 2’de termijn GBG – Algemene Beschouwingen ’23

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2023

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de door mijn fractie gestelde vragen. Op een aantal onderdelen kom ik in mijn bijdrage hierop nog terug. Participatie Participatie is binnen mijn fractie een regelmatig terugkerend...
De aardbeving in Marokko

De aardbeving in Marokko

Als fractievoorzitter van GBG heb ik deze week tijdens een formeel overleg met andere fractievoorzitters voorgelegd om, als steunbetuiging aan én het delen van leed met onze gemeenschap die een Marokkaanse achtergrond hebben in Gouda, €1,- per inwoner te...
Spreektekst GBG 2’de termijn – Kadernota 2024

Spreektekst GBG 2’de termijn – Kadernota 2024

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor het verwoorden van een standpunt over de onderwerpen die mijn fractie in de eerste termijn had benoemd, het beantwoorden van de gestelde vragen en het aangeven van concrete voorbeelden over wat er wel goed gaat in de...
Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Spreektekst Kadernota 2024 GBG

Geachte voorzitter en raadsleden, Voor ons ligt de Kadernota 2024. Na de verkiezingen van 2022 sprak mijn fractie het vertrouwen uit in dit college en steunde het bestuursakkoord om bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen en gezamenlijk te werken...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG