Persbericht

Persbericht

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda en het betrokken raadslid distantiëren zich van hetgeen in de media naar voren is gebracht. Binnen de kiesvereniging heeft zich de geschiedenis weer herhaald, mede door toedoen van de inmiddels...

Saranke Westerman

Het kandidaat-raadslid voor Gemeentebelangen Gouda, Saranke Westerman, heeft kenbaar gemaakt dat zij om bedrijfseconomische redenen thans niet in staat is het lidmaatschap van de gemeenteraad van Gouda te aanvaarden. Zij hoopt in de komende raadsperiode een goed...
‘De burger centraal’

‘De burger centraal’

Dit motto van GBG wil duidelijk maken dat wij bij de voorbereiding van het ontwikkelen van gemeentelijk beleid de inwoners direct een rol willen laten spelen. Bij inwoners – jong en oud – zijn heel veel kennis, ervaring en talenten aanwezig en die willen wij graag...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG