Sport en beweging

 

Er zijn veel mensen in Gouda die een vorm van sport of aan beweging doen. GBG vindt het belangrijk dat de bewoners van Gouda dit kunnen blijven doen. Inwoners stellen verschillende eisen en hebben andere wensen welke sport zij willen beoefenen. De sportfaciliteiten worden voor veel verenigingen steeds minder. Slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeermogelijkheden en verouderde kleedkamers zijn voorbeelden
waar veel verenigingen mee last van hebben.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Sporten

  • Het actief aanzetten van inwoners van Gouda om te gaan sporten o.m. via de Gouda Pas.
  • Een maal per jaar een Goudse sportdag organiseren voor alle inwoners van Gouda.

Verenigingen

  • In Westergouwe e.o. moet ruimte gereserveerd worden voor voetbalvereniging ONA.
  • Sportclubs niet belasten, maar faciliteren daar waar goed aanbod geleverd kan worden voor jong en oud.
  • Sportverenigingen de ruimte geven om te werken aan eigen inkomsten teneinde de inkomsten van de verenigingen te vergroten (minder
    regelgeving).
  • Jongeren en ouderen die willen gaan sporten in verenigingsverband moeten een korting krijgen op het lidmaatschapsgeld. De geld terug
    regeling moet hierop worden aangepast.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG