Jongeren

 

JJongeren zijn de toekomst voor elke gemeente, dus ook voor Gouda. Er zijn problemen met groepen jongeren, maar dit is maar een klein deel van de jongeren. De meerderheid van de jongeren in de gemeente doen wel ontzettend goed hun best. Als gemeente dienen we juist deze jongeren te belonen. Zij moeten wat te doen hebben in Gouda, het huidige aanbod is niet voldoende.

Zowel het georganiseerde als ongeorganiseerde jeugd- en jongerenwerk geeft de mogelijkheid een beroep te doen op financiële bijstad van de gemeente. Van de leden, bezoekers en of gebruikers van deze voorzieningen wordt verwacht dat zij een redelijke eigen bijdrage betalen, dan wel zich als vrijwilliger inzetten.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Vrije tijd

  • Gecombineerde sportveldjes in verschillende wijken. (basketbal – voetbal).
  • Verbetering uitgaansmogelijkheden in Gouda, door terrassen langer open en snelle bouw van een discotheek.
  • Per wijk hangjongeren en andere jongeren een taak geven bij het verbeteren cq. opknappen van de wijk en of betrekken bij het geven van
    informatie over de wijk en wat er allemaal kan gebeuren ter verbetering van de wijk.
  • Buurtvader projecten door de hele stad invoeren.

Starters

  • Het verbeteren van het aanbod van huur- en koopwoningen voor starters.
  • Gemeentelijke initiatieven om starters het kopen van woningen mogelijk te maken.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG