WELKOM BIJ GEMEENTE BELANGEN GOUDA (GBG) 

Het uitgangspunt van GBG is:

De Goudse burger staat centraal!!!

Bij GBG staan de inwoners centraal. Daar bedoelen wij mee:

  • Inwoners praten vooraf mee met het ontwikkelen van plannen (en niet achteraf via inspreken)
  • Adviserende digitale volksraadpleging over zaken die van groot belang zijn voor Gouda.

Tegen die achtergrond wil GBG bij het besturen van onze gemeente vanuit een open en praktische instelling collegiaal en constructief samenwerken met alle partijen in de raad. Vanuit de gedachte dat alle inwoners van onze gemeente met elkaar de gemeente Gouda vormen, wil GBG er verder op praktische wijze aan bijdragen dat iedereen zich ook echt betrokken weet bij het wel en wee van onze gemeente en bij het bestuur ervan.
GBG is vanaf 1982 een echte stadspartij van Gouda.
Sinds 1982 is GBG het ‘kritische geweten’ van het gemeente bestuur. Een partij van Gouwenaars voor Gouwenaars, allochtoon of autochtoon. Het is niet van belang waar je wieg heeft gestaan, of je rijk bent of arm, iedereen die Gouda een warm hart toedraagt kan zich bij ons aansluiten.


e-panel advertentie

 

 

Door hier te klikken kunt U zich aanmelden voor het E-panel van GBG 

Wilt u een fractievergadering bijwonen, dan kunt u dat aangeven door het contactformulier in te vullen.


Heeft u vragen aan GBG of wordt u van het kastje naar de muur gestuurd aarzel dan niet om contact op te nemen met onze hulplijn. 

 beslispunt_bewerkt 
 
Klik hier voor het vragenformulier


 

 
vrijdag, 08 juli 2016 14:17

Brief aan Gouda onderneemt.

Klik hier voor de brief die de voormalige oppositie samen met de VVD heeft gestuurd aan Gouda onderneemt. 

 
vrijdag, 27 mei 2016 08:51

Wie wat ook heeft gedaan de inwoners zijn altijd de ‘klos’!

De vraag van de redactie om aan te geven wat iedere fractie de afgelopen twee jaar nu daadwerkelijk heeft gerealiseerd in Gouda  zal wel ontaarden in een opsomming van mooie zaken dat vooral het werk is geweest van voorgaande colleges. Twee jaar is te kort om een balans op te maken.

 
vrijdag, 13 mei 2016 08:13

Beheersovereenkomst AZC

 

Tekst uitgespoken door GBG tijdens het debat over de beheersovereenkomst voor een te vestigen AZC op de PWA locatie.

 
vrijdag, 10 juni 2016 14:42
  • Onorthodoxe maatregelen

Naar aanleiding van de oproep in een raadsvergadering om te komen met suggesties om inbraken te voorkomen heeft GBG haar achterban en panelleden geraadpleegd en dat heeft geleid tot de navolgende aanbevelingsbrief aan de burgemeester.

 
maandag, 23 mei 2016 08:25
Nieuwe politieke partij in Gouda?


Als Gouda zijn wij op vele fronten de beste. Maar nu gaan we op weg naar het kampioenschap van de meeste fracties in de gemeenteraad.
 
GemeenteBelangenGouda.nl Powered by Joomla!