Wonen en bouwen

 

De gemeente Gouda heeft al jaren ambitieuze plannen met bouwen, maar er komt niet voldoende uit de grond. De gemeente zou eerst moeten kijken of de kwaliteit van al bestaande woonwijken nog voldoende is. Dit blijkt in veel woonwijken niet zo te zijn, groot onderhoud van woonwijken in samenwerking met wooncorporaties is zowel voor de bewoners als voor de gemeente belangrijk. Onderhoud zorgt er voor dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, de wijk kan veiliger en duurzamer worden gemaakt. In veel gevallen blijft het beperkt tot het opnieuw bestraten van de weg, zonder veel aanpassingen. GBG houdt de duurzaamheid, financiën en realisatie van grote bouwprojecten altijd scherp in de gaten.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Wonen

  •  Verloedering van woonwijken (ook het centrum) tegen gaan.
  • GBG is voor het bevorderen van wonen boven winkels, vooral in het centrum.
  • Bij renovatie van huurwoningen alleen een vergunning afgeven als de renovatie duurzaam en levensloopbestendig is.
  • Om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken moeten woningbouwplannen doelmatig van opzet zijn. Daarbij wordt de bouw van energiezuinige en levensloop bestendige woningen bevorderd.

Bouwen

  • Lege plekken in de stad bebouwen, rotte plekken slopen en duurzaam bouwen.
  • Leegstaande kantoor/bedrijfspanden geschikt maken als starters woningen en verzamel bedrijfsgebouwen voor
    startende ondernemers.
  • Na de bouw van Fase 1 van Westergouwe stoppen met de ontwikkeling van de volgende fasen.
  • Ons eerst richten op verbetering van de kwaliteit van wonen in de stad alvorens buiten de stad te gaan bouwen.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG