De fractie van GBG is verbijsterd over de reactie van de wethouder Van Vugt die geen informatie wenst te verstrekken over de kosten van de sloop van de Turfmarktkerk.

Tijdens een zgn. ‘reflectie‘ overleg met het college, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank over de Turfmarktkerk, vroegen diverse fracties naar de huidige en toekomstige kosten van de sloop van de kerk. Aangezien de wethouder hier tijdens de vergadering niet op inging herhaalde de fracties hun verzoek in tweede termijn. Het leek erop dat de wethouder hierop zou reageren maar recent werd uit de griffie duidelijk dat een antwoord van hem er niet gaat komen. De wethouder ‘heeft niets toegezegd’ en zal daarom op deze vragen ook niet in gaan.

Betreurenswaardig aldus Jan de Koning (fractievoorzitter GBG). Natuurlijk kunnen wij schriftelijke vragen stellen maar de antwoorden komen dan over 6 weken terwijl 14 juni a.s. het debat met het college gaat plaatsvinden in een besluitvormende raadsvergadering. De fractie van GBG heeft zelf inmiddels een berekening gemaakt en komt uit op een bedrag van tenminste €8 miljoen aan nog te maken kosten (exclusief de reeds betaalde circa €1.3 miljoen) voor de afwikkeling van het dossier Turfmarktkerk. Gelet op de hoogte van het bedrag is dat mogelijk wel de reden waarom de Wethouder niet ‘thuis’ geeft.

Opnieuw moeten wij constateren dat het College niet transparant is in het verstrekken van informatie en het geven van antwoorden. Wij zullen het ermee moeten doen maar op 14 juni a.s. zal het college wel merken wat wij daarvan vinden, aldus Jan de Koning.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG