Heeft iedereen nu echt gewonnen of vragen de ‘kiezers’ om een ander beleid?

Wie de avond van woensdag 20 maart j.l. heeft gevolgd kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de lijsttrekkers in hun slotbeschouwing bijna allemaal trots en blij waren dat ze hadden gewonnen of tenminste niet teleurgesteld waren met een zetel verlies. Verrast waren ze allemaal met het resultaat van Forum voor Democratie maar niemand die dat liet blijken. Argumenten te over om toch maar aan te geven dat hun partij het best goed had gedaan.

Je vraagt je af waarom niet eerlijk wordt gezegd dat de kiezers, (en die hebben altijd gelijk) met het uitbrengen van hun stem, duidelijk aangeven dat het bestuurlijk in Nederland toch iets anders moet gaan dan de afgelopen jaren. Het moet toch een signaal zijn wanneer een partij zonder een echt inhoudelijk programma maar met veel flair (al of niet terecht) zo’n groot deel van de stemmers aan zich weet te binden.

Forum voor Democratie wil verandering van het bestuur, wil een andere manier van politiek bedrijven (minder vergaderen en meer gaan doen). Als GBG zijn wij geen Forum van Democratie maar ook wij willen (zoals recent aangegeven in de GP) in Gouda naar een andere vorm van politiek bedrijven. Raadsbrede coalities waar de gemeenteraad kaders stelt en controleert en de bestuurders daadwerkelijk besturen maar niet nadat de gehele raad is geconsulteerd. Dit betekent onder meer dat het college dat is samengesteld met vakinhoudelijke wethouders die na sollicitatie zijn benoemd iedere keer naar de raad moeten gaan voor het verkrijgen van (wisselende) meerderheden voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid.

Wat dat betreft hebben wij als GBG aangevoeld dat ook in Gouda het de hoogste tijd is om tot een andere bestuursvorm te komen. Wij zijn daar groot voorstander van en zullen dat de komende drie jaar benadrukken. Het is dan aan de kiezer in 2022 om zich daarover uit te spreken.

Wat dat betreft heeft Forum van Democratie in het land iets losgemaakt en dat hopen wij de komende jaren in Gouda als GBG ook te gaan doen. U kunt aan dat veranderingsproces meewerken door lid te worden van onze partij.

Graag tot ziens,
Jan de Koning
Fractievoorzitter GBG

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG