Naar aanleiding van het verzoek van het COA om mee te werken aan de verkenning van de mogelijkheid om in het Goudse poortgebouw opvang voor asielzoekers en statushouders te creëren hebben wij als GBG de navolgende vragen:

1. Het heeft er alle schijn van dat het verzoek van het COA gericht is op het transformeren van het Goudse Poortgebouw. Onze vraag is of het gebouw daarbij leidend is of de vraag om ruimte te creëren voor asielzoekers/statushouders?

2. Als het gebouw niet leidend is komen dan ook andere gebouwen in de Goudse Poort in aanmerking voor genoemde opvang?

3. Wat is het maximum aantal asielzoekers/statushouders dat Gouda, al dan niet tijdelijk, kan opvangen?

4. Is sprake van een tijdelijke opvang of wordt deze opvang als een structurele opvang gezien?

5. Wanneer sprake is van een tijdelijke opvang maken de woningen dan t.z.t. dan onderdeel uit van het Gouds woningbestand of blijven de woningen (eigendom) van het COA?

6. Hoeveel wooneenheden worden er in het gebouw gerealiseerd en hoeveel extra woningen worden daar aan toegevoegd voor de inwoners van Gouda die al jaren wachten op een betaalbare woning?

7. Wie wordt eigenaar van dit gebouw wanneer wordt besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek?

8. Overweegt het College een participatieplan op te stellen voor de directe omgeving en voor de inwoners van Gouda?

9. Hoe gaat een dergelijk participatieplan er uit zien en op welk moment worden inwoners/bedrijven daarbij betrokken?

10. Kan vooraf worden onderzocht welke de extra kosten zijn op het terrein van Veiligheid, Infrastructuur, Onderwijs, Culturele activiteiten voor de gemeente Gouda bij instemming met het verzoek?

11. Wie gaat deze extra kosten betalen. Is dat het COA (en voor hoe lang) of valt dit terug in de begroting van de gemeente Gouda?

12. Worden deze extra kosten die op de gemeente Gouda afkomen via het gemeentefonds gecompenseerd?

13. Het Goudse poortgebouw is gesitueerd in het ‘bedrijvenpark’ Goudse poort. Voor dit gebied geldt een bestemming bedrijven. Is uw College voornemens de raad een wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen naar ‘woningbouw/bedrijvigheid?

14. Bij wijziging van het bestemmingsplan zoals aangegeven onder 13) ontstaat dan de mogelijkheid om binnen het aangepaste bestemmingsplan woningbouw te realiseren in andere leegstaande gebouwen voor het realiseren van sociale huurwoningen om hiermee invulling te geven aan de grote vraag naar deze woningen bij de inwoners van Gouda?

15. Op welke wijze wordt invulling gegeven aan begeleiding w.o. vervoer en bezoek aan huisartsen, ziekenhuis, tandarts en apotheek. Worden hiervoor vrijwilligers ingezet en/of wordt dit uitbesteed aan maatschappelijke instelling?

16. Mogen wij aannemen dat de kosten in het kader van de gezondheidszorg voor rekening komen van het COA?

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG