Verkeer

 

De doorstroming en veiligheid van het verkeer, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer staan al jaren onder druk in Gouda. De gemeente Gouda is de afgelopen jaren bezig geweest aan verschillende plannen als het mobiliteitsplan, het parkeerplan en het fietsplan. Nog steeds zien we als bewoner van Gouda geen resultaat, GBG wil niet dat er alleen uitvoering wordt gegeven maar dat nieuwe plannen worden gemaakt. Na het realiseren van voldoende parkeermogelijkheden in- en rond het centrum dient er een integraal verkeerscirculatieplan te worden opgesteld.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Verbeteringen doorstromingen en veiligheid

 • Aanleg van de Burgemeester van Hofwegensingel.
 • Aanleg van de Mijstunnel onder het spoor.
 • Betere doorstroming van het verkeer tussen de wijken onderling.
 • We ondersteunen “Gouda Fietsstad”. Voorwaarde hierbij is dat de fietsroutes aangepakt worden.
 • Kruisingen met verkeerslichten vervangen door veilige rotondes om de doorstroming en veiligheid te bevorderen (in onder meer
  overleg met transport organisaties en bewoners)
 • GBG is er voorstander van om alle kruispunten te laten doorlichten op de
  volgende punten:
  o Zijn (indien aanwezig) de verkeerslichten zodanig afgesteld dat er een snelle doorstroming is. (wellicht aanpassen tijdens de spits, bv. rijstroken).
  o Kan een kruising vervangen worden door een nuttigere rotonde.
  o Verkeersregelaars/stadswachten inzetten bij drukke kruisingen in schoolroutes.

Parkeren

 • Kiss+Ride plekken bij scholen, maar tegelijkertijd hier ook op handhaven
 • Verbetering van de parkeermogelijkheden door, op parkeerterreinen het eerste uur gratis
  parkeren en waar mogelijk ruimte creëren voor parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer

 • Schonere (milieuvriendelijke) bussen m.n. voor vervoer van en naar het Centrum.
 •  Dienstregeling van bussen aanpassen aan vraag en aanbod.

 

 

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG