Veiligheid

 

Veiligheid in Gouda staat al jaren hoog op de agenda. Nog steeds voelt een groot aantal bewoners van Gouda zich onveilig en zijn de criminaliteitscijfers te hoog. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn drugsoverlast, jeugdoverlast in de wijken, woninginbraken, overvallen en verschillende vormen van kleine criminaliteit. Voor het oplossen van deze problemen is strikte toepassing en handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving noodzakelijk, de juiste uitvoering daarvan is daarbij essentieel.

Het initiatief van GBG om cameratoezicht in te stellen is zeer effectief gebleken. Maar de waarschuwing dat de overlast zich zal gaan verplaatsen naar gebieden waar geen camerabewaking is, is helaas ook waar. GBG pleit voor meer camerabewaking zowel in het particuliere domein als in het openbare domein. De kosten hiervan wegen op tegen het aantal vernielingen.

Dit is onder meer te bereiken door:

Hufterig gedrag aanpakken

  • Er moet meer aandacht zijn voor hufterig en treiterend gedrag.  Wie iets strafbaars doet zal daarvan direct de consequenties moeten ervaren in de vorm van straf/boete en het vergoeden van de schade.

 Drugsoverlast

  • Beperken van overlast door het afbouwen van het beleid rond coffeeshops, het uitplaatsen van de coffeeshops naar buiten het centrum. Een ‘drive-in’ coffeeshop in de direct omgeving van het politiebureau maakt controle op overlast e.d. maximaal.

 Criminaliteit

  • De politie moet weer zichtbaar in de stad worden.
  • GBG staat voor een heldere aanpak, met andere woorden een lik op stuk beleid.
  • Het moet eenvoudiger en efficiënter worden om aangifte te doen (meer punten in de wijk waar aangifte gedaan kan worden, desnoods spreekuur via internet).

Handhaving

  • Daar waar regels worden overtreden moet direct worden opgetreden. Dat vraagt een zeer actief beleid op het terrein van handhaving. Wij willen in overleg met de inwoners zoeken naar mogelijkheden om intensiever te kunnen gaan handhaven.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG