Geachte griffie,

Namens GBG heb ik de volgende technische vragen voor het onderwerp: verhoging investeringskrediet voor de bouw van sporthal De Tobbe

1 welke bezettingsgraad is nodig om tot een dekkende exploitatie te komen?

2 Wat is daarvan al binnengehaald?

a door verschuivingen van andere locaties

b door nieuwe contracten/nieuwe invulling

Met vriendelijke groet,

Theo Lucas

burgerraadslid GBG