De afgelopen weken was er (wederom) veel te doen rondom de nieuwe Winkeltijdenverordening in Gouda. Na een eerste beeldvorming in commissieverband kwam Gemeentebelangen Gouda, samen met een 6-tal andere partijen, tot de conclusie dat het onderwerp nog niet rijp was voor de oordeelsvorming. Gemeentebelangen Gouda gaf concreet aan dat het ontbrak aan een zorgvuldig participatietraject. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlengde vergadering van de raadscommissie ten behoeve van die beeldvorming.

Gelet op de gevoeligheid van het onderwerp onder de Goudse burgers was het dan ook geen verrassing dat er een grote opkomst van insprekers was, variërend van ondernemers tot een burger. Ook was het kenmerkend dat er bij die insprekers voor- en tegenstanders waren voor het initiatiefvoorstel om de Winkeltijdenverordening te wijzigen waarbij de essentie werd gelegd op het stellen van vrijheid voor de ondernemers om zelf te bepalen of en wanneer zij op de zon – en feestdagen hun zaak zouden willen openstellen voor de consument. De kern van de beeld- en oordeelsvorming draait dus om de openstelling van de winkels van 06.00 uur tot 22.00 uur op de zon – en feestdagen.

Die oordeelsvorming over dit initiatiefvoorstel kwam aan de orde in de commissie van maandag 19 december jl. Als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda prijs ik deze avond vooral vanwege de open en waardige debatten over de verschillende partijstandpunten, gebaseerd op een hoogwaardig niveau en met een respectvol karakter.

Gemeentebelangen Gouda wil dan ook bij deze oordeelsvorming een glashelder standpunt innemen omdat bij GBG de burger centraal staat. M.a.w. vanuit GBG wordt heel duidelijk gekeken naar het belang van iedere burger. Zowel naar dat van de ondernemer als naar dat van de inwoner. Met mindere overheidsbemoeienis en volledige vrijheid voor ondernemer en consument, staat GBG een beleid voor dat passend is in de huidige tijdsgeest, met respect voor ieders persoonlijke opvatting en overtuiging. Daarbij past een bestuurlijk kader, neergelegd in de Winkeltijdenverordening, waaraan iedereen zijn recht op volledige vrijheid van de zon – en feestdagen zal kunnen ontlenen. Daardoor wordt naar de opvatting en overtuiging van Gemeentebelangen Gouda voor alle ondernemers in de stad een eigen verantwoordelijkheid geschapen om zelf te bepalen op welke dagen zij hun winkel zouden willen openstellen op de zon – en feestdagen, zonder het respect voor en de opvatting van anderen uit het oog te verliezen. Op basis van deze uitgangspunten kan Gemeentebelangen Gouda dan ook voor het initiatiefvoorstel Winkeltijdenverordening stemmen op de gemeenteraads-vergadering van woensdag 21 december 2022.

Mede namens de leden van de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Gouda wens ik u en uw dierbaren prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2023 toe!

Namens de fractie van Gemeentebelangen Gouda,

Rüstem Çetin, fractievoorzitter.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG