Economie

 

GBG gaat er vanuit dat alle inwoners van Gouda graag mee doen in de maatschappij. Meedoen in de
maatschappij betekent niet alleen werken en de huur op tijd betalen. Ook betekent dit meedoen in de wijk en de
buurt. Allemaal wonen we in Gouda en allemaal willen we het zo goed mogelijk hebben. Dit kunnen we bereiken
door allemaal mee te doen. Voor de bewoner van Gouda die het niet lukt om volledig mee te doen in de
maatschappij, om wat voor reden dan ook, moet er een goed vangnet zijn.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Meedoen

 • Uitgaande van het hebben van respect voor ieder mens dient er een actief beleid te worden gevoerd om tot integratie van de verschillende
  bevolkingsgroepen te komen. Uitgangspunt daarbij is dat allochtonen en autochtonen, zonder daarbij overwegingen van ideologische aard een rol te laten spelen, met elkaar kunnen samenleven.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers dienen de steun te hebben
  van de bestuurders op alle fronten. Om de geluiden en suggesties van de vrijwilligers te laten doorklinken zal er niet alleen een ‘vrijwilligers
  aanspreekpunt’ binnen de gemeente worden aangewezen maar ook een bescheiden coördinatie en registratie.
 • Buurt/straatfeesten of barbecues blijven ondersteunen, dit is van grote waarde voor een buurt.
 • Ontwikkeling van Gouda-pas naar het voorbeeld van de Rotterdam-pas. Met deze pas krijgen de inwoners van Gouda korting voor musea,
  winkels, openbaar vervoer en andere activiteiten. Aansluiten bij de Rotterdam-pas is ook een optie.
 • Oprichten van een Vrijwilligers deskundigenbank voor Goudse projecten.
 • Om mee te kunnen doen, dienen openbare ruimtes nog beter toegankelijk te worden gemaakt voor mensen met een beperking.

WMO

 •  De gemeente moet open staan voor suggesties van de WMO-raad, die
  binnen onze gemeente een belangrijke functie vervult. Vooraf zal de
  WMO-raad worden geraadpleegd alvorens beleid te ontwikkelen op het
  terrein van ondermeer de thuiszorg.
 • Het beleid moet gericht zijn om personen die behoren tot etnische en/of
  sociale minderheidsgroeperingen, in staat te stellen volwaardig deel te
  nemen aan het maatschappelijk, cultureel en economische leven.

 Uitkering

 •  Controle op misbruik van uitkeringen vinden wij van essentieel belang.
 • Wachttijden bij de sociale dienst en schuldhulpverlening moeten verkort worden tenminste tot het wettelijke niveau.
 • Iemand die zich aanmeldt voor de WWB (Wet Werk Bijstand) moet eerst geholpen worden en daarna pas de papierwinkel in orde brengen.
 • Ons uitgangsprincipe is, dat wanneer iemand een uitkering ontvangt en niet meteen weer een betaalde baan kan krijgen, iets als vrijwilliger voor de stad moet doen. Bij weigering zal gekort moeten worden op uitkering(en).

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG