De fractie van Gemeentebelangen Gouda in de gemeenteraad van Gouda heeft woensdag 8 februari 2023 tijdens de raadsvergadering een motie ingediend, samen met de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, om te bereiken dat ook de stad Gouda, evenals andere gemeenten, €1,00 per inwoner gaat doneren aan het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van de hulpverlening in het Turkije en Syrië.

De aanleiding voor deze motie was dat het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zeer recent getroffen is door de zwaarste aardbevingen ooit gemeten van 7,7 en 7,6 op de schaal van Richter met naschokken van 5,0 of hoger op deze schaal die volgden.

Een humanitaire ramp tot nu toe met 11.000 doden en 40.000 gewonden. De beelden over deze ramp die tot ons zijn gekomen zijn zeer schokkend en heftig en zo hartverscheurend dat ze diepe indruk op een ieder maken.

Ook familieleden of vrienden in de Goudse samenleving van de getroffenen zijn diep getroffen door de berichten vanuit Turkije en Syrië.

Namens de indieners van deze motie stelde de GBG-fractievoorzitter Rüstem Çetin, aan de gemeenteraad voor om deze motie in behandeling te nemen en een uitspraak te doen zoals aangegeven in het dictum van de motie:

  1. Het college te verzoeken in kaart te brengen hoe Gouda op de beste manier kan bijdragen aan het faciliteren van noodhulp aan Turkije en Syrië en het resultaat binnen twee weken voor te leggen aan de raad.
  2. Om zo spoedig mogelijk € 1,00 per inwoner van Gouda aan noodhulp over te maken aan Het Rode Kruis met als bestedingsdoel(en) het getroffen gebied in Turkije en Syrië.
  3. En dit bij de eerstvolgende bestuursrapportage formeel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen, waarbij dekking plaatsvindt vanuit het begrotingsresultaat 2023.

De indieners van deze motie hebben hun uiterste best gedaan om op zo kort mogelijke termijn deze motie in te dienen.

Na een toelichting van de andere politieke partijen op de ingediende motie en na een schorsing werd de motie door de indieners in stemming gebracht.

Helaas gaf de uitslag van deze stemming aan dat 19 van de 34 aanwezige raadsleden tegen deze motie stemden en 15 raadsleden voor. Daarmee was de motie verworpen.

De raadsleden van de PvdA, GroenLinks, GBG, Partij voor de Dieren en twee raadsleden van D66 en van de CU stemde voor de motie.

De democratisch tot stand gekomen besluitvorming van deze motie zal bij menig Gouds gemeenteraadslid maar ook bij de Goudse getroffen inwoners, die familieleden of vrienden verloren zijn, nog lang in zijn of haar geheugen gegrift staan.  

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG