Geschiedenis GBG

Er was een periode eind zeventiger en begin tachtiger jaren dat Gouda failliet was dankzij onder andere “het gat van Bloemendaal” en zoals velen het later noemden de regenten van de PvdA. Er was veel verzet in die periode en er waren een aantal actiegroepen in de stad actief. De meest bekende hiervan de “de kritische stroopwafel”

De acties waren wel in het algemeen ludiek van aard zoals tegeltje eruit plantje erin, een belactie om het telefoonverkeer van de gemeente plat te leggen en de oproep om het tientje van Harmsen niet te betalen. Deze acties werden vooral door de groep de Kritische Stroopwafel georganiseerd met als hoogtepunt een brief die door een aantal verontruste Gouwenaars naar de minister van binnenlandse zaken is gestuurd (Wiegel) met het verzoek op korte termijn een regeringscommissaris aan te stellen voor Gouda, om de verstoorde verhoudingen tussen burgers en bestuur te herstellen, dit leverde weliswaar een zeer boze burgemeester Hofwegen op maar verder werd het verzoek uiteindelijk niet gehonoreerd. Het heeft er wel toe geleid dat er een aantal plannen aangepast werden.

Tijdens deze periode met veel acties kwamen een aantal ondernemers op het idee actievoeren is ook niet alles, maar wellicht kunnen we via de politiek iets bereiken.

Ook de heer Prof. Henc van Maarseveen roerde zich. De ondernemers (Bram v.d. Veer en Theo Neugebauer) wilde een politieke partij oprichten. Op een dag zijn de ondernemers met Van Maarseveen om de tafel gaan zitten om gezamenlijk de politiek in te gaan. Helaas is dat niet doorgegaan. De ondernemers waren te commercieel en Van Maarseveen was te cultureel. Iedere dus een eigen partij. Van Maarseveen onder de Naam “De andere Partij”. De ondernemers onder de naam “Gemeentebelangen Gouda”.

Bij de verkiezingen in 1982 kwam GBG met 3 zetels in de raad. De pers sprak van een ruk naar rechts in Gouda. De eerste Gemeenteraadsleden voor GBG waren Bram van de Veer, Karel van Dijck en Richard van der Pols.

De drie founding fathers  waren ondernemers uit Gouda Ab van der Veer, Arie van Muiden (beter bekend als knopen Arie) en Karel van Dijck.

Zij hadden een aantal idealen waar zij voor stonden en dat waren onder andere behoud van de historische binnenstad en dat betekende de nieuwe markt passage moet er niet komen op de voorgestelde manier, dat tast het architectonisch het karakter van de binnenstad te veel aan. De markt autovrij, meer activiteiten op de markt. De markt  moet de huiskamer van de stad worden. Maar dat betekende ook er moet een oplossing komen voor het parkeerprobleem in de binnenstad, zoals mogelijk parkeren onder de singels, maar ook zaken als betaalbare bejaarden woningen, spreiding van allochtonen over de stad om integratie te bereiken en ondernemers meer de ruimte geven. Dit alles leidde er toe dat GBG vanuit het niets in 1982 met drie zetels in de raad kwam ten koste van de PvdA,

In de loop der jaren klom de GBG op naar 5 zetels. Dit was vooral te danken aan Antoon Wassenaar en zijn vrouw Emmie. Zij volgden het college zeer kritisch en kwamen vaak met goede ideeën (camera toezicht – preventief fouilleren – parkeren onder de singels – lik op stuk beleid Baatbelasting nee).

Antoon Wassenaar, was met 3901 stemmen het meest gekozen raadslid van alle partijen. In totaal behaalde onze partij 4461 stemmen tijdens de verkiezingen van 2002, dit was 14,1% van alle stemmen, een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van Gemeentebelangen Gouda. In Korte Akkeren werd GBG  zelfs de grootste partij met bijna een kwart van de stemmen.

Antoon en Emmie werden vaak niet serieus genomen omdat ze de echte politiek haten. Ze waren recht door zee en hielden niet van ellenlange debatten. De stad Gouda en de Gouwenaars waren heilig voor hen. Helaas werd de fractie in die vier jaar zwaar getroffen door het overlijden van Emmie Wassenaar en Arie van Muiden. Ook Antoon Wassenaar zag zijn gezondheid afnemen.

De afgelopen jaren is de partij veel socialer geworden. Iedere gouwenaar kan zich er in thuis voelen. Arnold Jue is de nieuwe fractievoorzitter geworden en vormt samen met Ria Janssen de fractie. Het partij programma is aangepast. Er is een nieuw bestuur gekomen.

Bij de laatste verkiezingen in 2014 is Jan de Koning fractievoorzitter geworden en is GBG met nieuw elan een volgend tijdperk ingaan waar hard gestreden zal worden om van Gouda een mooie, veilige en bruisende stad te maken. De Goudse zaak is bij GBG in de juiste handen!

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen