Met een schrijven van 4 oktober j.l. van het COA werden, tijdens een besloten vergadering, de fractievoorzitters op de hoogte gebracht over de verkenning herontwikkelingsmogelijkheden Goudse Poortgebouw. Nog tijdens deze vergadering werd digitaal een interview geplaatst met de Bestuursvoorzitter van het COA over deze verkenning.

Feitelijk vraagt het COA aan het College van B&W en de gemeenteraad om mee te werken aan het verkennen om in het Goudse Poortgebouw opvang te realiseren voor asielzoekers en statushouders en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een mix van functies in genoemd gebouw. Het COA geeft aan het gebouw in ieder geval te willen gebruiken voor statushouders (dus mensen met een verblijfsvergunning) die aan Gouda en de andere gemeente gekoppeld zijn.

Inmiddels heeft de mededeling via de media de nodige aandacht gekregen en wij als fractie van GBG hebben kenbaar gemaakt ons nader te beraden over dit verzoek.

Wij beseffen dat een dergelijk verzoek nogal wat gevolgen heeft voor Gouda voor wat betreft de bestuurlijke en maatschappelijke impact van een dergelijke ontwikkeling. Niet alleen de verbouwing van het Goudse Poortgebouw en de komst van asielzoekers en statushouders is aan de orde maar ook de gevolgen voor de stad. Een dergelijk omvangrijk project heeft invloed op de samenleving. Te denken valt onder meer aan de gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de woningbouw in Gouda. De vraag naar woningen zal alleen maar toenemen. Maar ook de gevolgen voor het openbaar vervoer, het onderwijs, de werkgelegenheid.

Eerst luisteren

Alvorens als GBG een standpunt in te nemen willen wij eerst naar onze inwoners, ondernemers en iedereen die een mening heeft over het verzoek van het COA luisteren.

Als lokale partij vinden wij de mening van onze inwoners belangrijk alvorens een standpunt in te nemen te meer daar het verzoek nieuw is en wij daar nog niet verder met wie dan ook over hebben gesproken.

In gesprekken met inwoners, ondernemers en verenigingen proberen wij een beeld te krijgen van hoe tegen dit verzoek wordt aangekeken. Kortom, uw antwoorden/reactie dragen bij tot het mede bepalen van ons GBG standpunt.

Hierbij de link naar onze Facebookpagina om een “poll’ hiervoor in te vullen.

https://www.facebook.com/groups/234388368659042/permalink/234399778657901/

Reeds nu dank daarvoor.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG