Door Gerda den Hollander – Omroep West

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4510554/onnodige-sloop-turfmarktkerk-kost-elke-gouwenaar-al-23-euro-en-dat-wordt-nog-meer

© Omroep West

GOUDA – De noodsloop van de Turfmarktkerk heeft de gemeente Gouda tot dit jaar al een slordige twee miljoen euro gekost. Dat komt neer op 23 euro per Gouwenaar. ‘Dat bedrag zal zeker stijgen’, zegt raadslid Jan de Koning van oppositiepartij Gemeente Belangen Gouda (GBG). De gemeente kan dit nog niet bevestigen: ‘We zijn op dit moment een en ander nader in beeld aan het brengen en informeren daar eerst de raad over’, schrijft een woordvoerder van de gemeente na vragen van Omroep West.Om te beginnen is er een schikking tussen de gemeente en kerkeigenaar Khalid Boutachekourt. De eigenaar van de in 2018 ten onrechte gesloopte kerk aan de Turfmarkt kreeg na bemiddeling bijna driekwart miljoen euro van de gemeente. Eerder vorig jaar had de rechter bepaald dat het stadsbestuur zijn boekje te buiten was gegaan. De rechter ging niet mee in het Goudse argument dat op grond van deskundig onderzoek gevaar bestond voor ‘direct instortingsgevaar’. De kerk werd ook nog voor veel te veel geld gesloopt.Op 17 en 26 januari wil de gemeenteraad van het Gouds college horen hoe ze tot het bedrag van 735.000 euro zijn gekomen. ‘Het college heeft op geen enkele manier verantwoording afgelegd in het openbaar over dit bedrag’, zegt De Koning, wiens partij samen met andere oppositiepartijen om een debat heeft gevraagd.Een groot deel van de Goudse Turfmarktkerk werd in oktober 2018 op last van de gemeente gesloopt. Volgens het stadsbestuur zou de kerk aan de Turfmarkt op instorten staan. De eigenaar verzette zich steeds tegen dat besluit. Volgens hem was de kerk niet in zodanig slechte staat dat het gebouw moest worden gesloopt. De rechter gaf de eigenaar uiteindelijk gelijk.

Bedrag al in begroting 2021

De gemeente betaalt 200.000 euro als vergoeding voor de juridische kosten van Boutachekourt. De rest is voor geleden zaakschade, vermogensschade en immateriële schade. De gemeente ziet de forse betaling en het afzien van verdere stappen overigens niet als een schuldverklaring. ‘Partijen blijven hun eigen beeld houden bij het geschil’, zo stond in de gezamenlijke verklaring van de overeenkomst.

Al wat rest van de Turfmarktkerk
Al wat rest van de Turfmarktkerk© Omroep West

Het stoort De Koning ook dat het bedrag op het laatste moment nog in de begroting van 2021 is opgenomen, ook al heeft het stadsbestuur nog geen verantwoording afgelegd. Het D66-amendement hiervoor kreeg in de laatste raadsvergadering van vorig jaar steun van alle coalitiepartijen (D66, ChristenUnie, CDA, PvdA en GroenLinks).

1,75 miljoen euro staat vast

Hoe het schikkingsbedrag ook is opgebouwd, het moet worden opgeteld bij de ruim 1 miljoen euro, die het dossier de gemeente tot en met 2020 al heeft gekost. Dat bedrag noemt het college zelf in antwoord op vragen van GBG. Samen dus het forse bedrag van 1,735.000 euro.Dat is nog niet alles, want de gemeente maakte vorig jaar nog kosten ‘voor externe ondersteuning’ en er waren ‘ambtelijke en juridische kosten gemaakt door de omgevingsdienst Midden-Holland’. Hoeveel is nog niet duidelijk, de gemeente probeert dat volgens een woordvoerder op dit moment te achterhalen. ‘De jaarrekening in mei zal meer duidelijkheid geven’, verwacht De Koning.

Er komt nog meer bij

Hij wijst op andere kostenposten, die nog niet zijn meegerekend. Zoals die van de ambtenaren in vaste dienst, die beleidsmatig met het dossier zijn bezig geweest, en de kosten voor planschade, omdat de kerkeigenaar zijn oorspronkelijke plannen niet kan uitvoeren.

Dit was vroeger een kerkzaal
Dit was vroeger een kerkzaal© Omroep West

Boutachekourt heeft zelf ook al uitlatingen in die richting gedaan. Hij wilde aanvankelijk twintig appartementen bouwen. Door verzet van de buurt tegen het eerste bestemmingsplan sneuvelde een aantal, omdat de bouwhoogte van 25 naar 10 meter werd teruggebracht. Ook mag hij een derde van het kavel niet bebouwen ten behoeve van groen.

Bouwval nog niet weg

Dat was voor de buurt nog niet genoeg en hun protest tegen het tweede bestemmingsplan vond gehoor bij de Raad van State. In november stemde de gemeenteraad in met nieuwe aanpassingen. Alleen Gouda Positief was tegen. Hun fractieleider Sjane Marie Koppers, die naast de kerk woont, stemde niet mee.Dit kwartaal moet duidelijk worden of ook de Raad van State tevreden is over de aanpassingen. ‘Het is dus even afwachten voor ik echt aan de slag kan’, zegt Boutachekourt. Tot die tijd ligt op de Turfmarkt de bouwval van wat eens een goedbezochte kerk was.

De Turfmarktkerk in Gouda vóór de sloop
De Turfmarktkerk in Gouda vóór de sloop© Omroep West

De kosten op een rijtje

Kosten gemeente Gouda tot en met 2020

 • Omgevingsdienst Midden Holland: 82.452,81 euro
 • Externe inhuur (projectmanagement: 66.815,45 euro
 • Juridische ondersteuning en bijstand: 190.627,40 euro
 • Ingehuurde krachten (adviesbureaus): 97.130,58 euro
 • Sloopkosten Gemeente Turfmarktkerk totaal: 541.585,81 euro
 • Projectmanagement 0.2 – 0,4 fte: circa 40.000,00 euro (schatting v.h. college)

Totaal: 1.018.612,05 euro

Kosten gemeente Gouda in 2021

 • Overeenkomst (gemeente en eigenaar): 735.000.00 euro
 • Juridische kosten ter ondersteuning: bedrag nog niet bekend
 • Mediation: bedrag nog niet bekend
 • Projectmanagement: bedrag nog niet bekend
 • Ingehuurde krachten: bedrag nog niet bekend

Totaal: 735.00.00 euro (In de begroting van 2021 is 60.500 euro opgenomen)

Totaal Kosten tot nu toe en voor zover bekend: 1.754.112,50 euro

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG