Nieuws

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Geachte voorzitter en raadsleden, De Programmabegroting voor de periode 2023-2026 omvat qua inhoud geformuleerde beleidsterreinen die in lijn liggen met ons verkiezingsprogramma. Toch ziet mijn...

Oudere berichten

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2022

Geachte voorzitter en raadsleden, De Programmabegroting voor de periode 2023-2026 omvat qua inhoud geformuleerde beleidsterreinen die in lijn liggen met ons verkiezingsprogramma. Toch ziet mijn fractie ook een aantal kritische aandachtspunten, waarop ik, gezien mijn...

Overlijden Adrie Schelling ~ Bums ~

Op woensdag 27 juli jl is ons zeer gewaardeerde partijlid, Adrie Schelling, overleden. Woorden schieten tekort, wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Persbericht

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda en het betrokken raadslid distantiëren zich van hetgeen in de media naar voren is gebracht. Binnen de kiesvereniging heeft zich de geschiedenis weer herhaald, mede door toedoen van de inmiddels...

Beëdiging Burgerraadslid

Vandaag 1 juni is voor Gemeentebelangen Gouda de heer Ronald van Zwienen als Burgerraadslid beëdigd.

Beëdiging nieuwe GBG-raadsleden

Deze nieuw benoemde GBG-raadsleden voor de komende raadsperiode 2022-2026 kunt u te allen tijde aanspreken omdat zij u in de gemeenteraad van Gouda vertegenwoordigen. Jan de Koning, Linda Verschut en Rüstem Çetin treden graag voor u op als uw volksvertegenwoordiger....

Social media

Minder woningaanbod of meer parkeergelegenheid?In navolging van de besproken plannen op 14 november jl. heeft op woensdag 25 januari jl. de commissie Fysieke Leefomgeving tijdens een beeldvormende bijeenkomst vergaderd over de optimalisaties rondom de projecten Spoorzone A1 West en Burgemeesterkwartier.Uit de presentaties is gebleken dat de haalbaarheid onder grote druk staat door (mondiale) ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwkosten met ongeveer 25% gestegen en heeft de gemeente een teruglopende belangstelling geconstateerd voor koopwoningen in de middenklasse.Om door te kunnen gaan met het creëren van woningaanbod is er een aantal optimalisaties doorberekend met bijbehorende gevolgen. Zo is er bijvoorbeeld, na overleg met de welstandscommissie, besloten om op de A1 locatie te kiezen voor kunststofkozijnen i.p.v. aluminiumkozijnen. Daarnaast is het woonprogramma aangepast, want er worden 41 extra woningen gerealiseerd en er vindt een verschuiving plaats van het koopsegment naar het (midden) huursegment. Het totaal aanbod aan woningen stijgt van 209 woningen naar 250 woningen. Deze verruiming heeft overigens geen invloed op de voorgenomen woonkwaliteit. Bij het Burgemeesterkwartier is de wijziging terug te zien in het aantal parkeerplaatsen, want dat neemt af van 650 naar 490.Het is urgent om snel te starten, zo stelde wethouder Tetteroo. Ik deel deze mening. Gelet op de bestaande vraag naar woningen in verschillende segmenten en de keuze in mobiliteit is het zaak om door te pakken, want de situatie kan immers (verder) verslechteren.Rüstem ÇetinFractievoorzitter Gemeentebelangen Goudagemeentebelangengouda.nl/minder-woningaanbod-of-meer-parkeergelegenheid/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG