Nieuws

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het...

Foutje, sorry…

Foutje, sorry…

Op woensdagavond 17 januari jl. stond geagendeerd de beeldvorming van de startnotitie Parkeerbeleid Gouda 2024. Op deze avond, en ook in mei 2023, werd reeds duidelijk dat de voorliggende plannen...

Oudere berichten

Bijdrage 2’de termijn GBG – Algemene Beschouwingen ’23

Voorzitter, Wederom mijn dank voor de reacties vanuit uw college op de tijdens de 1e termijn gestelde vragen. Wat de participatie van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking betreft, hoorde ik de wethouder zeggen dat deze adviesraad zeker betrokken wordt...

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2023

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de door mijn fractie gestelde vragen. Op een aantal onderdelen kom ik in mijn bijdrage hierop nog terug. Participatie Participatie is binnen mijn fractie een regelmatig terugkerend...

Een motie-rijke besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Op woensdagavond 27 september jl. heeft de gemeenteraad vergaderd. De eerste raadsvergadering na het zomerreces bleek weer van alle markten thuis met een passende afsluiting van de voorzitter, inmiddels een aantal minuten over 23:30 uur, met een oproep om vooral...

De aardbeving in Marokko

Als fractievoorzitter van GBG heb ik deze week tijdens een formeel overleg met andere fractievoorzitters voorgelegd om, als steunbetuiging aan én het delen van leed met onze gemeenschap die een Marokkaanse achtergrond hebben in Gouda, €1,- per inwoner te...

Spreektekst GBG 2’de termijn – Kadernota 2024

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor het verwoorden van een standpunt over de onderwerpen die mijn fractie in de eerste termijn had benoemd, het beantwoorden van de gestelde vragen en het aangeven van concrete voorbeelden over wat er wel goed gaat in de...

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG