Nieuws

Historische raadsvergadering van 17 mei 2023

Historische raadsvergadering van 17 mei 2023

De raadsvergadering van 17 mei jl. gaat de geschiedenisboeken in als één van de langste vergaderavonden van de gemeenteraad van Gouda of doet in ieder geval een poging om de boeken in te gaan. En...

Oudere berichten

Historische raadsvergadering van 17 mei 2023

De raadsvergadering van 17 mei jl. gaat de geschiedenisboeken in als één van de langste vergaderavonden van de gemeenteraad van Gouda of doet in ieder geval een poging om de boeken in te gaan. En dat terwijl er op voorhand niet heel veel onderwerpen waren geagendeerd....

Aandacht voor overlast campers

Zeer recent heeft een bewoonster aan het Uiverplein zich gewend tot de fractie van Gemeentebelangen Gouda, mede namens buurtbewoners, om de overlast van campers aan te kaarten. Pogingen van haar om dit bij handhaving en politie aan te kaarten leverden weinig tot niets...

Gouda Onderneemt bezoekt fractievergadering GBG

Op dinsdag 21 maart jl. hebben de voorzitter en de directeur van “Gouda Onderneemt” de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht. In ruim 1,5 uur zijn er verschillende onderwerpen met elkaar besproken en hierover van gedachten gewisseld. Ook...

Uitbreiding terrassen aan de Markt

Enige tijd geleden, op dinsdag 7 januari 2023, heeft een horeca-ondernemer aan de Markt van Gouda de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht en, mede namens de groep horeca-ondernemers aan de Markt, een uitgebreide toelichting gegeven op de uitbreiding...

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG