Vandaag in GP onderstaand artikel over de veranderingen die wij graag willen doorvoeren in de politiek van Gouda.

NIET TEGEN ELKAAR MAAR MET ELKAAR.

Door Marianka Peters
Gouda – Gemeente belangen Gouda (GBG) heeft schoon genoeg van de huidige bestuurscultuur in Gouda. Volgens bestuur en fractie speelt de coalitie versus oppositie een te grote rol, waardoor het gezamenlijk belang, de zorg voor de stad en haar inwoners, uit het oog wordt verloren. Hoog tijd dus voor een andere koers. Donderdag worden de nieuwe plannen gepresenteerd aan de achterban.

“Ik erger me al tijden aan de ‘kampvorming’ in de raad tussen de coalitie- en oppositiepartijen,” stelt fractievoorzitter Jan de Koning. “Er is totaal geen sprake van dualisme, de coalitiepartijen steunen elkaar, ook al zeggen ze als kanttekening een ander standpunt te hebben. Het is de hoogste tijd dat de gemeenteraad zich raadsbreed gaat inzetten voor de inwoners en de stad Gouda.” In de nieuwe plannen, die morgen aan de leden van GBG worden voorgelegd, kon het voormalige bestuur van GBG zich niet vinden, dat intern voor spanningen zorgde. Maar de rust is weergekeerd en inmiddels heeft de lokale partij een heel nieuw bestuur. Overigens met oude bekenden uit de Goudse politiek, waaronder voormalig PvdA-raadslid Jan van den Heuvel en oud VVD-er Jan van Ingen als voorzitter. “Op zich geen verrassing, als je bedenkt dat GBG in 1982 is ontstaan vanuit de VVD,” stelt van Ingen. “Het nieuwe bestuur van GBG heeft maar één doel voor ogen en dat is vooruitkijken. Toekomstgericht te werk gaan als kiesvereniging, waarbij de burger centraal staat.”

Volgens De Koning wordt in de gemeenteraad veel energie verspild doordat er veel te weinig met elkaar wordt samengewerkt rond belangrijke onderwerpen in de stad. “Wij zijn als raad met vier onderwerpen wel raadsbreed aan de slag gegaan maar wat ons betreft mag dit raadsbreed werken gaan gelden voor alle onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.” De Koning gaat zelfs nog een stapje verder en pleit voor een dagelijks bestuur met wethouders die (vak)inhoudelijk deskundig zijn over een portefeuille waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. “De wethouders hoeven niet persé politiek actief te zijn, maar worden na een sollicitatieprocedure gekozen door de gemeenteraad. Met dit model brengen wij een echte scheiding aan tussen gemeenteraad en bestuur, wat past in het kader van het dualisme. Dit bestuurlijk model (zgn. Zwijndrechts-model) hebben wij niet verzonnen maar wordt reeds succesvol toegepast in andere gemeenten.”

Deze vernieuwde missie en visie op het lokaal bestuur wordt nog eens onderstreept door Van Ingen. “De veranderende bestuursvorm houdt ook in dat niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar gedurende de gehele zittingsduur van de raad het contact met de inwoners, wijkteams en maatschappelijke instellingen intensief wordt onderhouden,” vult hij aan. “Dus minder vergaderen in het Huis van de Stad, maar de wijken in om te weten wat er speelt.” Fractie en bestuur van GBG gaan de komende tijd de discussie aan met de inwoners, maar ook met de andere politieke partijen, om steun te krijgen voor het op termijn doorvoeren van deze nieuwe bestuursvorm. “Het is voor ons allen een uitdaging om daaraan te mogen meewerken. Met elkaar gaan wij de komende periode onze partij profileren in de Goudse samenleving om nog meer respons te verwerven voor onze politieke uitgangspunten.”

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG