In navolging van de besproken plannen op 14 november jl. heeft op woensdag 25 januari jl. de commissie Fysieke Leefomgeving tijdens een beeldvormende bijeenkomst vergaderd over de optimalisaties rondom de projecten Spoorzone A1 West en Burgemeesterkwartier.

Uit de presentaties is gebleken dat de haalbaarheid onder grote druk staat door (mondiale) ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwkosten met ongeveer 25% gestegen en heeft de gemeente een teruglopende belangstelling geconstateerd voor koopwoningen in de middenklasse.

Om door te kunnen gaan met het creëren van woningaanbod is er een aantal optimalisaties doorberekend met bijbehorende gevolgen. Zo is er bijvoorbeeld, na overleg met de welstandscommissie, besloten om op de A1 locatie te kiezen voor kunststofkozijnen i.p.v. aluminiumkozijnen. Daarnaast is het woonprogramma aangepast, want er worden 41 extra woningen gerealiseerd en er vindt een verschuiving plaats van het koopsegment naar het (midden) huursegment. Het totaal aanbod aan woningen stijgt van 209 woningen naar 250 woningen. Deze verruiming heeft overigens geen invloed op de voorgenomen woonkwaliteit. Bij het Burgemeesterkwartier is de wijziging terug te zien in het aantal parkeerplaatsen, want dat neemt af van 650 naar 490.

Het is urgent om snel te starten, zo stelde wethouder Tetteroo. Ik deel deze mening. Gelet op de bestaande vraag naar woningen in verschillende segmenten en de keuze in mobiliteit is het zaak om door te pakken, want de situatie kan immers (verder) verslechteren.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG