Klimaat en milieu

 

 Gouda ligt in het Groene Hart, een van de mooiste stukjes natuur in Nederland. In Gouda zijn ook enkele mooie parken en groengebieden voor
wandelaars, mensen met honden en natuurliefhebbers. Gouda doet het redelijk goed op het gebied van milieunen duurzaamheid. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. De eerste aanzet voor verbetering heeft GBG al gezet, door het planten van een zeer milieuvriendelijke boom, genaamd de Ginkgo Biloba. Dit voorbeeld vraagt nog steeds van de gemeente een goed volgen.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Natuur

 •  Meer uitrenmogelijkheden voor honden.
 • Strakke controle op herplantingsbeleid. Boom terugplanten voor een boom.
 • Waar mogelijk ecologisch verantwoord onderhoud plegen.
 • Schoon houden van groenplekken en tijdig onderhoud plegen aan groen in de stad.

Regiofunctie & Toeristische Trekpleister

 • Bij uitvoering van gemeentebeleid zal duurzaamheid veel aandacht krijgen.
 • Energiezuinige verlichting in straatlantaarns, gebouwen en reclameborden.
 • Bevordering van doorstroming van het verkeer ten behoeve van minimalisering fijn stof en CO2.
 • Centrum van Gouda verkeersluw maken of maatregelen nemen gericht op vermindering van vervuiling in het centrum van de stad. (b.v.
  centrum alleen toegankelijk voor energiezuinige auto’s)
 • Inwoners van Gouda ondersteunen bij zelfwerkzaamheid rond het beheer van de ‘ eigen’ omgeving.

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG