Kandidaat Raadsleden

 

 

De leden van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda hebben op 20 december 2021 de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2022 vastgesteld.

Met aankomend bestuurlijk talent, nauwe betrokkenheid bij het reilen en zeilen in bestuurlijk Gouda en een grote dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen, gaan de kandidaten van GBG zich inzetten voor de inwoners van Gouda. Op diverse bestuurlijke beleidsterreinen zoals een veilige stad, inwoners betrekken bij het Goudse beleid, verlaging van de lasten met tenminste 2,5% per jaar, een gezonde economie met werkgelegenheid voor onze inwoners, prioriteit voor sociale huurwoningen  en midden huurwoningen voor eigen inwoners, sociaal zwakkeren maximaal ondersteunen bij ontwikkelen van hun talenten, een op inwoners afgestemd beleid voor de energietransitie en tenslotte grensverleggend samenwerken als dat goed is voor de inwoners van onze stad. Geen loze beloften maar actiepunten die er daadwerkelijk toe doen voor de nieuwe raadsperiode.

Voor alle kandidaten geldt dat zij zich stuk voor stuk willen inzetten in het belang van de inwoners van Gouda.

Hun inzet is en blijft: Gedreven Betrokken en Grensverleggend.

Daarmee gaat GemeenteBelangen Gouda als lokale politieke partij met als hoofdthema “de burger centraal” de verkiezing in maart 2022, met vol vertrouwen tegemoet.

Jan de Koning

Jan de Koning

Lijsttrekker

De leden van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda hebben gekozen voor Jan de Koning als hun lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing van maart 2022. De leden hebben hiermee tot uitdrukking willen brengen dat Jan de Koning op voortreffelijke wijze, gedurende een reeks van jaren, voor hun belangen en die van de Goudse inwoners is opgekomen in de gemeenteraad van Gouda. De burger stond en staat daadwerkelijk centraal bij GBG en daarmee gaat GBG ook weer de verkiezingen in.

Rüstem Çetin

Rüstem Çetin

Kandidaat Raadslid

 

Naast Jan de Koning zetten de leden van GBG, Rüstem Çetin, het nieuw aankomend jong talent binnen de partij, op de tweede plaats van de Kandidatenlijst. Rüstem is een gedreven, resultaatgerichte manager met ruime ervaring in Cyber Security, IT Risk en Data & Analytics. Als netwerker pur sang heeft hij zijn sporen inmiddels verdiend en in de afgelopen jaren o.a. verschillende netwerkbijeenkomsten met overheidsinstanties en bedrijven uit verschillende branches in Nederland en Europa georganiseerd over het binden van High Potentials.

Fred de Mooij

Fred de Mooij

Kandidaat Raadslid

 

Fred de Mooij staat op de derde plaats van de lijst. Hij is een ervaren bouwkundig en constructief adviseur met veel ervaring als constructeur/tekenaar in de bouwnijverheid. Cultuur staat bij hem niet centraal maar de mens. Het naleven van universele waarden en universele rechten houden de samenleving leefbaar. Volgens de pluralistische basishouding kan de samenleving verder komen wanneer we elkaars verschillen kennen en die ook accepteren en waarom dat ook zo is.

Richard van Nieuwkoop

Richard van Nieuwkoop

Kandidaat Raadslid

De vierde plaats op de lijst wordt ingenomen door Richard van Nieuwkoop. Hij heeft zijn sporen verdiend in de logistiek en in het Horecamanagement. Als oud ondernemer, beheerder, en leidinggevende van een horecabedrijf heeft hij ruime belangstelling voor en affiniteit met bestuurlijke vraagstukken binnen de lokale overheid. Een verbindende schakel om een breed bestuurlijk draagvlak te verkrijgen binnen de bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het belang van de Goudse inwoners.

Ronald van Zwienen

Ronald van Zwienen

Kandidaat Raadslid

Ronald van Zwienen neemt de vijfde plaats in op de lijst. Als oud-politiefunctionaris heeft hij meer dan 25 jaar als wijkagent in Gouda gefunctioneerd. Beschikt over een groot netwerk binnen de stad en is goed ingevoerd in de Goudse samenleving. Naast bestuurlijke functies bij een handbalvereniging en bij een buurthuis, ook belangstellend voor bestuurlijke vraagstukken op het terrein van o.a. woonwagenbeleid, jeugdsubsidie sport en betaalbare woningen voor jong en oud. In de gemeenteraad wil hij de stem van het Goudse volk laten horen.

Theo Lucas

Theo Lucas

Kandidaat Raadslid

Op de zesde plaats staat de niet geheel onbekende Goudse Theo Lucas. Hij heeft voor GBG twee raadsperiodes gefunctioneerd als burgerraadslid met in de laatste periode in de Commissie Stad. Talrijke onderwerpen heeft hij in die perioden behandeld zoals o.a. de bouwplannen op de Van Loon locatie, de inrichting van de spoorzone, de verkeerssituatie Voorwillenseweg en de dreigende kap van bomen in het Gloriantplantsoen en de Nieuwe Haven. Hij wil met zijn optreden binnen bestuurlijk Gouda het gedachtengoed van GBG uitdragen, binnen de raad maar vooral naar buiten want “de burger staat centraal”.

Adrie Kalmeijer

Adrie Kalmeijer

Plaats zeven wordt ingenomen door Adrie Kalmeijer die de partij een warm hart toedraagt en die actieve bijdragen wil leveren door ons verkiezingsprogramma bij de inwoners breed voor het voetlicht te brengen.

Joop Kok

Joop Kok

Plaats acht wordt in genomen door Joop Kok die vanuit de partij opkomt voor de belangen van de Goudse inwoners en daardoor ons verkiezingsprogramma bij de inwoners breed onder de aandacht wil brengen.

Saranke Westerman

Saranke Westerman

Plaats negen wordt ingenomen door Saranke Westerman, die met haar ervaring als burgerraadslid namens onze partij, op wil komen voor de belangen van de Goudse inwoners.

Linda Verschut

Linda Verschut

Kandidaat Raadslid

Op de tiende plaats staat Linda Verschut die in het stadsdeel Goverwelle woont. Linda is werkzaam binnen PlusZorg, een onderdeel van de Vierstroom. Daarnaast verricht zij al jaren tal van activiteiten binnen Gouda. Zo is zij o.a. actief voorzitter van de Jeugdavondvierdaagse en neemt zij aankomend jaar de organisatie van de Avondvierdaagse Gouda750 voor haar rekening. Na 25 jaar leidinggeven aan het animatieteam van Camping Streefland in Haastrecht stelt zij zich nu beschikbaar.

Ries van Kersbergen

Ries van Kersbergen

Kandidaat Raadslid

Ries van Kersbergen neemt plaats elf in. Ries is Gouwenaar van geboorte en is vier jaar geleden weer teruggekeerd in Gouda. Daarvoor was hij politiek actief voor een landelijke politieke partij en heeft 12 jaar deel uitgemaakt van een gemeenteraad in de Krimpenerwaard. Hij wil zijn ervaringen inzetten voor de stad Gouda en onze partij meehelpen groot te maken.

Coby de Koning

Coby de Koning

Lijstduwer

De twaalfde plaats wordt ingenomen door Coby de Koning als lijstduwer. Zij is vrijwilligster in het Groene Hart Ziekenhuis, Afdeling Neurologie en coördinator Palliatieve zorg. Daarnaast is zij 32 jaar vrijwilligster bij Zorgpartners.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG