Voorzitter,

Wanneer je gedurende 3 jaar te horen krijgt dat overleg en debat over het dossier Turfmarktkerk geen zin heeft aangezien eerst moet worden gewacht op een uitspraak van de rechter dan is het een gelach wanneer je als fractie vanavond in enkele minuten je verhaal mag doen ter voorbereiding van een debat.

De Coalitiepartijen zijn na lang wachten in het bezit van de uitspraak van de rechter en dan verwacht je van deze partijen dat zij serieus ingaan op wat de rechter heeft besloten n.l. dat het Collegevoorstel om tot sloop van de TMK over te gaan onterecht was.

Diep triest vinden wij het als GBG dat met zo’n uitslag de coalitiepartijen en het College wegkijken van de uitspraak van de Rechter en er nog aan toevoegen dat de Rechter toch begrip had voor de opstelling van het College.

Het is onbegrijpelijk dat coalitiepartijen jaren wachten op een uitslag van de rechter en geen enkele inhoudelijke reactie geven ook niet op het betoog van de gezamenlijke oppositiepartijen van 16 oktober 2019. En als er dan een uitslag van de rechtbank is die niet gunstig uitpakt dan neemt men een dergelijk uitspraak niet serieus meer zo van ‘foutje, jammer dan’?

Als de wethouder Van Vugt (namens het College) bij de reflectie stelt dat de onderbouwing van het rechtsbesluit te dun was, suggereert hij dat het College daarmee wel op de goede weg zat met het besluit van het College tot bestuursdwang maar dat het steviger had gemoeten qua onderbouwing om de rechter aan haar kant te krijgen.

Hoe naïef kan je dan zijn om een dergelijke uitspraak als wethouder namens het College te doen. Al eerder heb ik aangegeven dat dit College geen kampioen is in het erkennen dat ze fouten maken. Een dergelijke vertaling van het doen en laten van het College in dit dossier schreeuwt om een Raadsenquete.

Los van de miskenning van het besluit van de rechter is het volstrekte onzin wat het College aandraagt want de rechter sprak duidelijk uit dat het college zich baseerde op ondeugdelijke adviezen van “deskundigen” en dat is totaal iets anders dan te stellen dat de onderbouwing te dun was.

Het college zat zondermeer fout met hun besluit. Hun besluit was helemaal niet dun onderbouwd maar juist volstrekt verkeerd met alle gevolgen van dien dat de rechtbank er een forse streep doorhaalde. En voorzitter, ik herhaal, drie jaar lang hebben verschillende fracties in deze raad het College gewaarschuwd voor deze grove schending van het recht.

De rechtbank heeft niet alleen het besluit van het College vernietigd maar ook het primaire besluit van het college herroepen. Dat wil zeggen totaal van tafel geveegd.

Het college van B&W heeft zelf de rotzooi veroorzaakt in het dossier Turfmarktkerk en zal er nu politiek voor moeten opdraven in plaats van de uitspraak van de Rechtbank in gunstige zin voor het College te interpreteren om vervolgens doodleuk aan te kondigen de ‘mediation route’ te willen bewandelen met de eigenaar van de TMK zonder eerst politiek verantwoording af te leggen.

Voorzitter,

Als lid van deze raad heb ik bij dit dossier al 3 jaar het ‘gemodder’ van het College bij dit dossier moeten aanzien zonder de kans te krijgen uw ongelijk aan te tonen. Het College was al die jaren ‘ziende blind en horende doof’. GBG hoopte dat de uitspraak van de rechter zou leiden tot inkeer van het College en een sorry.

Maar neen, Het gedrag van het College op 26 mei j.l. was er een van “als het in de toekomst nog een keer zou voorkomen zal het College zoiets weer doen”.  En als het College dan zo overtuigd is van haar goede bedoelingen dan is het toch logisch dat u in hoger beroep gaat?

Voorzitter, zaken die opvallen in uw memo van 11 juni j.l.

  1. Er is een tijdbalk aangegeven van gebeurtenissen maar geen feitenrelaas. StAB heeft een feitenrelaas opgesteld dat basis is geweest voor de uitspraak van de rechtbank Den Haag, bent u echt van mening dat uw tijdbalk een objectieve weergave is van de gebeurtenissen in de tijd?
  2. U geeft aan in gesprek te zijn met de eigenaar van de Turfmarktkerk. Kan de wethouder dit bevestigen en wie er dan namens het College aan tafel zijn, de betrokken wethouders of iemand anders?
  3. Uw memo zit vol met leermomenten maar is het niet zo dat u eerst moet afleren en verantwoording moet afleggen voordat u gaat praten over ‘leren’?

Ik vind de mondelinge reflectie van het College en de memo van 11 juni j.l. een beschamende weergave van ‘hoe red ik mij hieruit’.

Beschamend naar de onafhankelijke rechtspraak in Nederland.

Beschamend naar de gemeenteraad die jarenlang is misleid in dit dossier.

Beschamend naar de inwoners van Gouda die het financieel gelach mogen gaan betalen dat in de vele miljoenen zal lopen.

Alvorens op zoek te gaan naar oplossingen in dit drama wil mijn fractie eerst een politieke verantwoording van dit College. Het praten over bemiddeling is veel te vroeg alsof dit College en m.n. de primair verantwoordelijke wethouders in staat zijn om de door hen veroorzaakte puinhoop in deze raadsperiode nog ten goede te keren. Opnieuw schat u de volgende fase van de Turfmarktkerk foutief in.

Mijn debatpunten zijn:

Moet een College dat bij het dossier Turfmarkt de raad onjuist, onvolledig en te laat informeerde en door de Rechtbank terecht wordt gewezen door het vernietigen van het Collegebesluit, niet zelf in de spiegel kijken en op basis van de ellende die zij heeft veroorzaakt, niet gewoon de eer aan zichzelf houden door de portefeuilles beschikbaar te stellen?

Is met een dergelijk dossier een Raadsenquete op zijn plaats om daarmee de onderste steen boven te krijgen?

Als het College van mening is dat het ‘het een volgende keer het zo weer zou doen’ en de rechtbank begrip heeft voor het College waarom dan geen hoger beroep instellen?

Tot slot voorzitter:

Wil ik het College wijzen op een online VNG-congres op 8 en 9 November a.s. met als onderwerp: ‘Vertrouwen in de rechtstaat – oog voor de menselijke maat’.

Namens GBG beveel ik het hele College dit congres van harte aan.

Bijdrage van de fractievoorzitter GBG, Jan de Koning, tijdens de speciale raadsvergadering van woensdag 16 juni 2021.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG