Op dinsdag 21 maart jl. hebben de voorzitter en de directeur van “Gouda Onderneemt” de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht. In ruim 1,5 uur zijn er verschillende onderwerpen met elkaar besproken en hierover van gedachten gewisseld. Ook de zeer recent in raadscommissieverband besproken Wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, de Korte Akkeren en Kort Haarlem alsmede de problematiek met betrekking tot het autoluw maken van de Nieuwe Veerstal zijn uitvoerig aan de orde gekomen.

Een degelijk, transparant en intensief overleg met de vertegenwoordiging van “Gouda Onderneemt”, dé overkoepelende organisatie van het bedrijfsleven in Gouda, is voor de fractie van Gemeentebelangen Gouda zeer essentieel in het verbreden van het inzicht in bestuurlijke vraagstukken. Dat is ook de reden dat beiden de wens uitgesproken hebben elkaar in voorkomende gevallen te zullen informeren en raadplegen. Een mooie toekomstige investering die wederzijds is uitgesproken.  

Via deze weg dank ik Jan Willem en Lisette nogmaals voor hun bezoek aan de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda en voor de openheid met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen in het belang van onze prachtige stad. 

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG