De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft, in het kader van een geplande reeks gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders, maatschappelijke organisaties en instellingen, op dinsdag 7 februari jongstleden als eerste een bijzonder goed gesprek gehad met wethouder Rogier Tetteroo.

Bij die gelegenheid is van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen die onder zijn portefeuille vallen op het gebied van ruimtelijke ordening, strategisch grondbeleid, wonen, wijkontwikkeling, werk en inkomen.

De leden van de fractie hadden de wethouder bij elk onderdeel van zijn portefeuille vragen voorgelegd die de wethouder op een bijzonder prettige en verhelderende wijze heeft beantwoord.

Een overleg met Wethouder Tetteroo zal zeker tijdens de huidige raadsperiode nog worden herhaald.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG