Bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 heeft Gemeentebelangen Gouda ook uitgebreid stilgestaan bij het belang van sport en beweging voor de Goudse burgers.

Gemeentebelangen Gouda hecht er groot belang aan dat inwoners die aan een vorm van sport of beweging doen, dit ook daadwerkelijk kunnen blijven doen. Sport en beweging worden ook steeds meer gezien als middel om de gezondheid van de inwoners te bevorderen en de jongeren meer te laten bewegen.

Zo heeft de fractie van Gemeentebelangen Gouda zich de afgelopen periode hard gemaakt voor het mogelijk maken van sport en beweging, ook voor huishoudens met een minimale beurs die bijvoorbeeld gebruikmaken van de Rotterdampas. Uiteraard is het gebruik van dit middel bestemd voor alle huishoudens.

Verheugd is de fractie dan ook dat de toezegging op de motie van vorig jaar rondom het Volwassenenfonds Sport heeft geresulteerd in 285 goedgekeurde aanvragen in 2023. Het voortzetten van dit fonds om sporten ook financieel behapbaar te houden voor huishoudens met een minimaal inkomen blijft een belangrijk speerpunt voor de partij en hier is ook aandacht voor gevraagd tijdens de Raadscommissievergadering Samenleving van 26 februari jl.

De verkenning om het beschikbare budget voor het Volwassenenfonds Sport te verbreden valt ook onder de toezegging van wethouder Bunnik, verantwoordelijk voor o.a. Sport. Hier zal de fractie van Gemeentebelangen Gouda dan ook op toezien. Onze stad kent velerlei mogelijkheden om deel te nemen aan de talrijke sportfaciliteiten op het gebied van sport en beweging.

Zo is enige tijd geleden het eerste 3 X 3 basketbalveld gerealiseerd aan de Calslaan, nabij Sportcentrum de Mammoet. De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft besloten om een nieuw basketbalnet te doneren voor dit veld.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG