Economie

 

De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook aan Gouda niet voorbij gegaan. Gouda heeft last van een oplopende werkloosheid en een toename van
faillissementen. We moeten er voor zorgen dat nieuwe bedrijven zich in Gouda willen vestigen. Maar dan wel die bedrijven, die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de Goudse werkloosheid.

Zelfstandige ondernemers hebben het vaak niet gemakkelijk in Gouda. Een wirwar van regels maakt het starten van een bedrijf of efficiënt ondernemen wel heel moeilijk. Gouda heeft ook een regiofunctie en is een toeristische trekpleister. Gouda zou deze mogelijkheden meer moeten benutten.

Dit is ondermeer te bereiken door:

Ondernemers en bedrijven

 • Een actief acquisitiebeleid gericht op het aantrekken van bedrijven voor het ‘vullen’ van de lege plekken op alle bedrijf-/industrieterreinen.
 • Sterke verbetering van het ondernemersklimaat door o.a. vestigingsvoorwaarden gunstiger maken. Dit zal in nauw overleg met de ondernemers worden besproken.
 • Bestemmingsplannen ten behoeve van de vestiging van bedrijven dienen zo flexibel mogelijk te worden toegepast teneinde de vestiging van
  bedrijven daarmee te realiseren en te versnellen.
 • De gemeentelijke lasten voor bedrijven moeten zo laag mogelijk worden gehouden.
 • GBG pleit voor vermindering van de regelgeving. Er moet een Taskforce Gemeentelijk Economische Overleg komen gericht op het aantrekken van bedrijven.

Regiofunctie & Toeristische Trekpleister

 • Verbetering van de Spoorzone Zuid met nieuwbouw en een aantrekkelijke ‘semiwandelpromenade’.
 • Centrum aantrekkelijker maken door kwalitatief betere winkels en meer terrasmogelijkheden en evenementen.
 • Gouda moet als toeristische trekpleister op de kaart worden gezet. Mede door een kwaliteitsimpuls aan het dagelijks onderhoud
  om de stad schoon heel en veilig te houden.
 • Algemeen zal in de komende tijd moeten worden ingezet op respect en verdraagzaamheid. De Nederlandse cultuur is
  uniek in de wereld. Laten we deze koesteren en uitdragen. 

< Ga terug naar onze standpunten

 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG