Dit motto van GBG wil duidelijk maken dat wij bij de voorbereiding van het ontwikkelen van gemeentelijk beleid de inwoners direct een rol willen laten spelen.

Bij inwoners – jong en oud – zijn heel veel kennis, ervaring en talenten aanwezig en die willen wij graag benutten bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid.

Onder meer via Wijkteams, groenraad en jongerenraad willen wij de afstand tussen de gemeentelijke overheid en de politiek verkleinen en het vertrouwen in de overheid herwinnen.

Dat vraagt wel een andere manier van samenwerken. Willen wij inwoners betrekken bij het beleid dan zullen wij moeten luisteren naar onze inwoners. Zij weten vaak waar de knelpunten in de stad zitten maar weten ook heel wel aan te geven op welke manier de problemen kunnen worden opgelost. Afgelopen jaren te veel gezien dat inwoners en bestuurders tegenover elkaar stonden bij de rechter (Goudasfalt v.w.b. geluidoverlast, Van Loon locatie, bestemmingsplan Turfmarktkerk, Gouwe Huse etc.) Dat is niet nodig wanneer je goed met elkaar weet te communiceren en inwoners betrekt in een vroegtijdig stadium.

Daar komt bij dat de gemeenteraad een voorbeeldfunctie heeft voor wat betreft het goed met elkaar samenwerken. Daarom is het goed om afscheid te nemen van het model ‘oppositie versus coalitie’.

35 raadsleden willen allemaal de stad besturen, willen zich niet laten wegzetten in het kamp oppositie of coalitie en willen zich al helemaal niet buitengesloten voelen. Raadsbreed samenwerken aan het besturen van de stad is wat GBG betreft de oplossing. En zou het niet mooi zijn om in het Goudse jubileumjaar “750 jaar stadsrechten” de geschiedenis in te gaan dat in 2022 de gemeenteraad gekozen heeft voor een andere bestuurscultuur n.l. Raadsbreed samenwerken in gemeenteraad en met de inwoners van Gouda om de stad nog mooier te maken.

Het is aan de partijen die meedoen aan de verkiezing maar eerst nog de kiezers laten beslissen om woensdag aan te geven of zij kiezen op partijen die dat willen of die dat helemaal niet zien zitten.et is

Als GBG gaan wij ons daarvoor sterk maken mits de kiezer dat morgen ook aangeeft in het stemlokaal.

Stem dus Lijst 9 Gemeente Belangen Gouda

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG