Voorzitter,

De afgelopen 3 jaar hebben VVD en GBG meer dan 200 vragen gesteld over het dossier Turfmarktkerk. De antwoorden die wij ontvingen waren vaak onduidelijk, niet compleet en, naar achteraf blijkt, ook niet altijd juist.

In genoemde periode heb ik aan de hand van de antwoorden het debat willen aangaan met de coalitiepartijen om ook hen duidelijk te maken dat het College op rampkoers lag voor wat betreft de bestuurlijke besluitvorming in het dossier Turfmarktkerk. Iedereen die zich in dit dossier zou hebben verdiept, kon toen ook al tot die conclusie komen.

Maar met de regelmaat van de klok kreeg ik te horen dat het College op een verantwoorde manier bezig was en dat dit werd onderschreven door vele adviseurs. De laatste 1.5 jaar was een debat zelfs niet mogelijk en als wij daar naar vroegen hoorden wij ‘dat het dossier onder de rechter was’ en dat om die reden de coalitiepartijen geen behoefte hadden aan debat. Een inhoudelijk debat over het StAB-rapport werd ons begin van dit jaar onmogelijk gemaakt. Bij de gratie van de coalitiepartijen mochten wij enkel over de procedure praten.

Nu er een volstrekt duidelijke uitspraak van de Rechtbank op 18 mei j.l. is uitgebracht vraag ik mij af waarover wij inhoudelijk nog moeten praten. De adviezen van ODMH, de rapporten van de deskundigen die door het College zijn ingehuurd, het rapport van BMC, de rapporten van de technische Bureau’s, het rapport van Hageman en alle andere zaken die wij over de afgelopen jaren wilden bespreken zijn met de uitspraak van de Rechtbank als ondeugdelijk volledig van tafel geveegd.

Er bestond, aldus de Rechtbank, geen acuut instortingsgevaar en als zodanig ook geen acuut veiligheidsprobleem op grond waarvan ten onrechte de Turfmarktkerk is gesloopt.

Dat het College maar blijft volhouden, ondanks de uitspraak van de Rechtbank, dat zij gehandeld hebben uit oogpunt van veiligheid is niet alleen arrogant en naïef maar spreekt ook nog eens minachting uit over de uitspraak van de Rechtbank.

Voorzitter, om kort te gaan heb ik dus maar vier vragen;.

1. Kan het College mij een up-date geven van de totale kosten over de afgelopen 3.5 jaar wat ons het dossier Turfmarktkerk heeft gekost. En in het verlengde daarvan wat gaat dit dossier ons nog kosten in het besef dat het herstel cq. claim in de miljoenen euro’s gaat lopen?

2. In een van mijn betogen van de afgelopen jaren heb ik mijn twijfels uitgesproken over de juistheid van de reden om tot sloop over te gaan. Mijn vraag is; Als de rechter aangeeft dat er geen acuut instortingsgevaar, en daarmee geen acuut veiligheidsrisico, aanwezig was om de Turfmarktkerk te slopen, en zoals aangegeven door politieke partijen eerder in deze raad gesteld en daarin door de onafhankelijke rechter bevestigd te worden, wat is dan de achterliggende redenen geweest om tot sloop over te gaan?

3. Bij het eventueel houden van een raadsenquete, wat niet onze voorkeur meer heeft, omdat de rechter op basis van een onafhankelijk en objectief vastgesteld advies uitspraak heeft gedaan, zullen beleidsambtenaren, medewerkers van ODMH en anderen onder ‘ede’ worden gehoord. Gelet op de impact van een dergelijke enquête is mijn vraag of u akkoord kunt gaan met een dergelijk onderzoek?

4. Gaat uw College over tot het instellen van hoger beroep bij de Raad van State en als uw antwoord ja is kunt u dan aangeven op grond van welke beweegredenen u daartoe zou overgaan en welke de gevolgen daarvan zijn voor de gemeente Gouda voor wat betreft duur, kosten en planologische vertraging voor Turfmarkt 60.

Voorzitter,

Ten aanzien van het bestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda heeft de fractie van GBG 16 artikel 39 vragen ingediend. De antwoorden zien wij graag schriftelijk tegemoet maar in afwachting daarvan wil ik wel graag weten wie namens de Gemeenteraad het verweer heeft gevoerd bij de Raad van State?

Wij zijn als raad niet geïnformeerd en moeten via de media aan de hand van de uitspraak van de Raad van State vernemen dat wij waren gedagvaardigd en sterker nog dat namens de raad daar is gesproken zonder dat wij dat weten. Kan het College aangeven wie daar verantwoordelijk voor is en wie daar namens de gemeenteraad heeft gesproken?

En tot slot Voorzitter,

De WOB-procedure zoals die in het kader van het dossier is gevoerd m.n. rond het rapport BMC roept de vraag op waarom het College zo krampachtig hier mee omgaat. Waarom weigert u, zelfs tegen het advies van de beroeps- en bezwarencommissie in, om het concept BMC-rapport te verstrekken of moeten inwoners ook hiervoor eerst naar de Rechter om dit af te dwingen. Wat is er zo belastend in het concept BMC rapport dat u dat niet wilt verstrekken en in het openbaar brengen? Het is typerend en zegt iets over de wijze waarop het College met het dossier Turfmarktkerk is omgegaan.

Voorzitter, ik laat het hierbij en zal mij voorbereiden op het bestuurlijk/politiek overleg om conclusies te trekken over de gehele gang van zaken rond het dossier Turfmarktkerk.

Ik mag aannemen dat dit overleg op korte termijn gaat plaatsvinden.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG