Behandeling Jaarrekening 2020 en kadernota 2022 e.v.

Voorzitter,

Het behoeft geen uitleg dat 2020 voor de gemeente Gouda een lastig jaar is geweest vanwege de Coronacrisis. Alles ging anders en heel veel inwoners en ondernemers in Gouda hebben daar op welke manier dan ook last van gehad.

Toch is de Coronacrisis ook een moment van reflectie en bezinning. Een moment van heroverweging en een mogelijkheid om tot inkeer te komen over de wijze waarop wij invulling gaan geven aan beleid voor de toekomst.

Een dergelijke crisis maakt nog eens duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn als mensen en dat van de een op de andere dag de wereld en dus ook Gouda er anders uit kan gaan zien.

Maar leren wij daarvan en zijn de veranderingen in uw beleid herkenbaar?

Het antwoord is NEEN. In uw Kadernota gaat u gewoon over tot de orde van de dag alsof er geen Coronacrisis is geweest. Natuurlijk geeft u aan nog de nodige afwikkelingen voor te staan maar echt ander beleid gericht op verandering zien wij niet in uw kaderbrief.

Voorbeeld:

Participatie is en blijft een lastig ding voor dit College. Even dachten wij dat u wel had geleerd van het, op advies van de gemeenteraad, terugnemen van de plannen voor de VCP en het opnieuw indienen na overleg met diverse organisaties.

Maar neen. Participatie was altijd al slecht bij dit College en tijdens de afgelopen maanden hebben wij bij de behandeling van de Van Loon locatie gezien dat het voor u lastig is en blijft om met de inwoners om te gaan. Ook de omwonenden rond Goudasfalt hebben geen goed woord over de geluidoverlast en de vergunningverlening. Over U maar zonder U was het ‘credo’. Een op meer dan, naar onze mening, ‘arrogante’ manier van omgaan met inwoners. Of het nu groepen of individuen zijn dat maakt u niet uit, om dan maar over de Turfmarktkerk te zwijgen. Inwoners worden speelbal van de gemeente of de advocatuur en dat moet en kan echt anders.

Geen concreet veranderend beleid voor de problematiek in de Jeugdzorg en WMO.  Met geld van het Rijk bent u weer een jaar ‘gered’. Over financiën gesproken.

Iedere keer roept het College dat we financieel voorzichtig moeten zijn.

In juli vorig jaar spraken wij nog over forse bezuinigingen en in november over een verhoging van de OZB met 1 miljoen om vervolgens vast te stellen dat wij bijna 12 miljoen hebben overgehouden in 2020. Al dit maakt duidelijk dat uw begroting niet goed was op grond waarvan ten onrechte een verhoging van de OZB werd doorgevoerd. Mijn fractie zal opnieuw in het najaar komen met een motie om de OZB fors te verlagen om de lasten van onze inwoners te verminderen want bij dit College vinden de inwoners geen gehoor. Dat verbaast ons niet want u luistert niet naar de oppositie in deze gemeenteraad dus al helemaal niet naar een groot deel van de inwoners.

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden die zich allemaal willen inzetten voor de stad maar uw beleid steunt op een meerderheid en laat de minderheid in deze gemeenteraad gewoon voor wat het is. Als wij maar het coalitieprogramma kunnen uitvoeren dan hebben wij aan andere fracties geen boodschap. Van dualisme in deze raad is geen sprake. Coalitiepartijen volgen trouw het College en van kritisch volgen van het beleid is al in het geheel geen sprake. Dat is de cultuur en de mores in deze gemeenteraad in ieder geval tot maart 2022.

Is er een oplossing?

Jawel voorzitter.

Een creatieve raadsbrede aanpak waarbij afscheid wordt genomen van het gedateerde oude traditionele model van oppositie en coalitie.  Een raadsbrede aanpak waar de gehele gemeenteraad, met grote betrokkenheid van inwoners, meedenkt en meepraat over het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. Als openbaar bestuur dien je niet alleen in het openbaar besluiten te nemen, maar dien je inwoners en bedrijven ook mee te nemen in het besluitvormingsproces.

Wij vinden dat er meer openheid en transparantie moet zijn bij processen van het bestuur. De kwaliteit van het openbaar bestuur moet worden verbeterd door onafhankelijke onderzoeken als dat nodig is. Openheid, transparantie, moet er zijn om verstrengeling tegen te gaan. Wij zijn het dan ook eens met de VNG die een pleidooi houdt voor een ‘Plan van eisen voor een nieuw bestuurlijk huis” waar mensen zich gezien en gehoord voelen en waar de deur openstaat!

Al deze zaken ontbreken in uw kadernota. Dat is begrijpelijk want het coalitieakkoord rept daar niet over. Maar gelukkig is er een kans om daar verandering in aan te brengen n.l. in maart volgend jaar wanneer de kiezer weer aan zet is. En de kiezer heeft altijd gelijk, ook volgend jaar.

Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

Jan de Koning MCM

Fractievoorzitter

fractievoorzitter@gemeentebelangengouda.nl

+31637196783

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG