Op dinsdag 24 oktober 2023 heeft wethouder Oppelaar (een deel) van de fractievergadering van GBG bijgewoond. Na een introductie met de aanwezigen heeft de fractie een aantal vragen kunnen stellen over onderwerpen uit de portefeuille van de wethouder.

Zo heeft de fractie gevraagd of de Gemeente Gouda klaar is met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, waarbij werd verwezen naar een uitgebreid artikel in de NRC dat ambtenaren van provincies en gemeenten zich zorgen maken over ICT-gerelateerde problemen bij de invoering van deze wet. Het artikel was hem niet bekend, maar hij zou het lezen. Verder gaf hij aan dat hij ervan uitgaat dat het goed zal gaan met invoering van deze wet.

Op een vraag naar de stand van zaken op de Spoorzone en de Blokkerlocatie gaf de wethouder aan dat er veel gebouwd gaat worden in de Spoorzone, op de Blokkerlocatie en in het Burgemeesterskwartier. Voor wat betreft de Blokkerlocatie gaf de wethouder aan dat er veel mensen uit Oekraïne hier momenteel verblijven en dat het huidige contract is verlengd tot 2026. Een aanvullende vraag over instroom van, met name jonge vluchtelingen terwijl in onze stad ook jongeren op zoek zijn naar een woning, naast alle andere woningzoekenden overigens, werd door de wethouder beantwoord met het erkennen dat het voor jongeren in Gouda moeilijk is om een sociale huurwoning te vinden. Met de aanpassing van de Huisvestingsverordening is er voldoende werk aan de winkel, aldus de wethouder.

Op het voor GBG van belang zijnde vraagstuk rondom het realiseren van woningen in de Goudse Poort gaf de wethouder aan dat er weer onderhandelingen gaande zijn met de eigenaar/beheerder van het Rijksgebouw, waarbij de zorgen ten behoeve van de leefkwaliteit in dat gebied ook nog om de hoek komen kijken. Op een vraag over het houden van spreekuren, heeft de wethouder aangeven dat hij is begonnen deze spreekuren, waarbij hij eens in de maand aanwezig is in een buurthuis. Ook merkt de wethouder, desgevraagd, op dat er een forse toename is rondom de schuldhulpverlening.

Met betrekking tot onze vraag inzake de inhuur van medewerkers, buiten het eigen ambtenarenbestand, merkte de wethouder op dat er verloop is binnen de gemeente onder de ambtenaren, ondanks een ruime investering in de ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaren. Daarnaast gaf hij te kennen dat het in de huidige, krappe arbeidsmarkt een grote uitdaging is om geschikte kandidaten te vinden én te behouden voor de gemeente, waardoor de gemeente soms is aangewezen op de inhuur van externe krachten.

Via deze weg nogmaals dank aan de wethouder voor zijn bezoek, wat zeker voor herhaling vatbaar is gebleken.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG