Tijdens de raadsvergadering van 3 november j.l. werd opnieuw duidelijk dat de coalitie alles uit de kast trekt om een onderzoek, om de onderste steen boven tafel te krijgen, tegen te werken.

Een commissie die onderzoek deed naar onderzoeksopties presenteerde de afgelopen weken twee modellen namelijk een Raadsonderzoek of een Raadsenquête.

De raad diende een besluit te nemen voor een van deze modellen.

De PvdA die nota bene het initiatief had genomen om tot een onderzoek over te gaan, presenteerde een amendement waarin werd aangegeven dat een dergelijk onderzoek alleen maar na de verkiezingen van start kon gaan.

Dit amendement werd door een meerderheid (alle coalitiepartijen) ondersteund op grond waarvan het Raadsonderzoek direct van de baan was.

Bij de bespreking van de Raadsenquête werd opnieuw dit amendement ingebracht met het zelfde resultaat. Toen het geamendeerde voorstel in stemming werd gebracht koos de raad met 32 stemmen voor en 2 tegen akkoord te gaan met een Raadsenquête met als start van de onderzoekcommissie na de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022.

Dit amendement kan alleen maar worden gezien als een poging om tot uitstel van het onderzoek te komen. Een nieuwe gemeenteraad zal dan opnieuw voor de keuze komen te staan om deze Raadsenquête wel of niet te houden.

De fractie van GBG is van mening dat uitstel van het onderzoek zal betekenen ‘afstel’.

Een nieuwe gemeenteraad met nieuwe wethouders zal zich de vraag moeten stellen of het nog zinvol is om de ondersteunde steen boven water te krijgen. Mocht het onderzoek aantonen dat het College fout heeft gehandeld , wie kan je dan nog politiek verantwoordelijk houden ?

De nieuwe wethouders die voor het eerst aantreden in 2022?

Al met al een zeer onbevredigende gang van zaken maar dat geldt voorts voor het hele dossier Turfmarktkerk waarbij wij nog zitten met de vraag hoeveel extra geld dit de Goudse gemeenschap gaat kosten naast de circa 1.3 miljoen die het al heeft gekost.

Wij hebben de verwachting dat tijdens deze raadsperiode de coalitie alles in het werk zal stellen om de wethouders de rit te laten uitzitten en dat zij niet bang hoeven te zijn aan de kant te worden gezet voor het ‘ verbrassen’ van meer dan 1.3 miljoen gemeenschapsgeld.

Wij hopen dat onze inwoners gaan inzien dat het echt de hoogste tijd wordt voor een andere bestuurscultuur en politieke cultuur waarbij transparantie en openheid echt centraal komen te staan. Maar dat zal niet met deze bestuurders kunnen worden gerealiseerd.

Het is in maart 2022 aan de kiezer om de echte verandering door te voeren in politiek Gouda.

Wij staan er klaar voor om de ‘bezem’ er doorheen te halen.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG