Voorzitter,

De begroting voor 2022 staat in het teken van ‘pappen en nathouden’.

Wie de moeite neemt om de tekst naast die van voorgaande jaren te leggen komt al snel tot de conclusie dat ook deze begroting weer ‘meer van hetzelfde is’.

Dat geldt ook voor de financiën. Al jaren vragen diverse fracties om verlaging van de lasten voor onze inwoners maar u verhoogt de lasten alleen maar.

U gaat in deze begroting gewoon over tot de orde van de dag alsof het de normaalste zaak van de wereld is om inwoners weer zwaarder te belasten. Inwoners die vanwege het Rijksbeleid ook al geconfronteerd worden met extra kosten, denk daarbij aan de energiekosten, de inflatie en de alsmaar duurder wordende zorg.

Iedere keer roept het College dat we financieel voorzichtig moeten zijn.

In november 2021 kende een meerderheid van de raad een verhoging toe van de OZB met 1 miljoen om vervolgens vast te stellen dat wij bijna 12 miljoen hebben overgehouden in 2020. Dit maakt duidelijk dat uw voorstel van toen ongeloofwaardig was op grond waarvan naar onze mening ten onrechte een verhoging van de OZB werd doorgevoerd.

En als deze begroting voor 2022 ons niet bedriegt gaan wij dit proces herhalen voor wat betreft het resultaat in de jaarrekening 2021, zeker met een positieve september circulaire met een netto plus van circa 6 miljoen over de jaren 21 en 22.

GBG pleit opnieuw voor het verlagen van de tarieven en belastingen waaronder de hondenbelasting. Dat kan maar dan zullen we in de begroting naar compensatie moeten zoeken van ongeveer 1.5 miljoen. Is dat dan zo’n grote opgave op een netto september circulaire van circa 6 miljoen?

Voorzitter

Participatie is en blijft een lastig ding voor dit College. Even dachten wij dat u wel had geleerd van het terugnemen van de plannen voor het VCP.

Maar neen. Participatie is nog altijd de achillespees van dit College en tijdens de afgelopen maanden hebben wij bij de behandeling van de Van Loon locatie gezien dat het voor u lastig is en blijft om met de inwoners om te gaan. Ook de omwonenden rond Goudasfalt hebben geen goed woord over voor de geluidoverlast en de vergunningverlening. De bewoners van de Tweede Moordrechtse Tiendeweg werden overvallen met uw plannen voor de Gouwe Huse en zo kan ik nog wel even doorgaan. Over U maar zonder U is dan Uw ‘credo’. Een op meer dan ‘arrogante’ manier van omgaan met inwoners. Of het nu groepen of individuen zijn dat maakt u niet uit, om dan maar over de Turfmarktkerk te zwijgen. Inwoners worden de speelbal van de gemeente of de advocatuur en dat moet en kan echt anders.

Geen concreet veranderend beleid voor de problematiek in de Jeugdzorg en WMO, het wordt alleen maar ernstiger. Uw beleid om van 8 naar 7 te gaan wordt onhaalbaar met thans een cijfer van boven de 10. Extra Preventie in de jeugdzorg is belangrijk om op lange termijn de kosten te drukken en een middel daarvoor is het inschakelen van een gezinsbegeleider.

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden die zich allemaal willen inzetten voor de stad maar uw beleid steunt op een meerderheid en laat de minderheid in deze

gemeenteraad gewoon voor wat het is. Als u maar het coalitieprogramma kunt uitvoeren dan heeft u aan andere fracties geen boodschap. Van dualisme in deze raad is geen sprake. Coalitiepartijen volgen trouw het College en van kritisch volgen van het beleid door de coalitie is al in het geheel geen sprake. Zelfs moties worden ingetrokken onder dreiging van een coalitiebreuk. Dat is de bestuurlijke en politieke cultuur en de mores in deze gemeenteraad in ieder geval tot maart 2022.

Kan het ook anders?

Jawel voorzitter.

Een creatieve raadsbrede aanpak waarbij afscheid wordt genomen van het model van oppositie en coalitie. Een raadsbrede aanpak waar de gehele gemeenteraad, met grote betrokkenheid van inwoners, meedenkt en meepraat over het te ontwikkelen en uit te voeren beleid in onze stad. Als openbaar bestuur dien je niet alleen in het openbaar besluiten te nemen, maar dien je inwoners en bedrijven in een vroegtijdig stadium ook mee te nemen in het besluitvormingsproces.

Al deze zaken ontbreken in deze begroting. Dat is begrijpelijk want het coalitieakkoord rept daar niet over. Maar gelukkig is er een kans voor de inwoners om daar verandering in aan te brengen n.l. in maart volgend jaar wanneer de kiezer weer aan zet is. En de kiezer heeft altijd gelijk, ook volgend jaar.

Dank u wel.

Delen
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG