De Burger Centraal

Voor een beter en mooier Gouda

Gemeentebelangen Gouda voor en door inwoners​

De Goudse burgers staan centraal bij Gemeentebelangen Gouda. Vanuit de positie van de inwoners zal uitvoering worden gegeven aan het gemeentelijke beleid dat goed is voor alle inwoners en ondernemers van Gouda.

Lees meer over onze partij 

Nieuws

Inclusieve Goudse Samenleving

Inclusieve Goudse Samenleving

Gemeentebelangen Gouda (GBG) richt zich op een inclusieve Goudse samenleving. Geen onderscheid binnen GBG in achtergrond, afkomst of geaardheid. Je bent zoals je bent en daar sta je voor...

Motie van afkeuring

Motie van afkeuring

Onderwerp: Motie van Afkeuring De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 16 juni 2021. Constaterende:Dat het College van B&W de gemeenteraad niet tijdig, onvolledig en onjuist heeft...

Social media

Een wandeling door Gouda is niet alleen boeiend maar laat je ook zien hoe slordig Gouda is met het aanleveren en ophalen van afval en het onderhouden van groen. Het nieuwe systeem van inzamelen heeft zich al falend bewezen in het feit dat de hele stad bezaaid is met plasticzakken, GFT bakken die veel te klein zijn, afvalbakken die niet of veel te laat worden geleegd en een vervuiling van straten en wegen. Nog los van de stank die vrij komt uit de GFT bakken bij een stiiging van de temperatuur.Kan dit anders?Naar de mening van GBG kan dit inderdaad anders en beter maar begin dan eerst eens te luisteren naar onze inwoners. Die weten precies welke de knelpunten zijn bij het ophalen van vuilnis e.d. maar kunnen je ook prima vertellen hoe het anders en beter kan worden georganiseerd. Deze 'gratis' adviezen van inwoners bepalen uiteindelijk het beleid op grond waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen. Dat is participatie bij de voorbereiding van beleid en NIET eerst het beleid op papier zetten en vervolgens vragen wat de inwoners er van vinden. Burgerparticipatie bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid is waar GBG voor staat. Een dergelijk beleid ontwikkelen kan rekenen op een groot draagvlak. Dat is waar wij als GBG de komende jaren aandacht aan willen besteden en met steun van de inwoners ook daadwerkelijk willen uitvoeren. Gouds belang is uw belang is GBG. Geef ons draagvlak om deze plannen te realiseren. ... See MoreSee Less
View on Facebook

De Burger Centraal

Voor een beter en mooier Gouda

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Jan de Koning | Fractievoorzitter GBG